Działania innowacyjne w domach kultury w ujęciu modelowym

Krzysztof Hauke

Abstract

Centers of culture are cultural institutions that should voluntarily unite members of the information society through common interests. The potential of cultural houses in shaping social attitudes is difficult to determine. Social ties are created through activities in sections and interest groups. However, activities targeting recipients of the information society have to be innovative at present. Innovative activities in culture centers as of today are not conducted as in other areas of impact. Business without innovation could not function. A consumer is being offered new products or services. In public institutions one can see the understanding of the concept of innovation, which can be applied to local government units, schools and health care institutions. In the chapter, based on the conducted research, a general model of the functioning of a cultural center will be proposed, described as innovative. Process management, creative industries and ICT will be used to create this model.
Author Krzysztof Hauke (MISaF / IBI / DBIiM)
Krzysztof Hauke,,
- Department of Business Intelligence in Management
Other language title versionsInnovative activities at centers of culture in a model context
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2018
No2 (48)
Pages36-53
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishdomy kultury, innowacyjność, kreatywność, przemysły kreatywne, zarządzanie procesowe
Keywords in Englishcentres of culture, innovation, creativity, creative industries, cultural centers, process management
Abstract in PolishDomy kultury to instytucje kultury, które w dobrowolny sposób powinny jednoczyć członków społeczeństwa informacyjnego przez wspólne zainteresowania. Poprzez działania w sekcjach, grupach zainteresowań tworzą się więzi społeczne. Jednak działania ukierunkowane na odbiorców społeczeństwa informacyjnego muszą w dzisiejszych czasach być innowacyjne. W artykule na podstawie przeprowadzonych badań zostanie zaproponowany ogólny model funkcjonowania domu kultury, który będzie określany jako innowacyjny. Badanie aktualnego stanu domów kultury polegało na przeanalizowaniu bieżących publikacji na temat ich funkcjonowania. Jednak to analiza zawartości informacyjnej stron WWW, bezpośrednia obserwacja, wywiady z pracownikami domów kultury, łącznie z ofertą, jaka jest skierowana do odbiorcy, przyczyniły się do wykreowania modelu współczesnego domu kultury. W kreowaniu tego modelu zostanie wykorzystane zarządzanie procesowe, przemysły kreatywne i technologia ICT.
DOIDOI:10.15611/ie.2018.2.03
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Hauke_Dzialania_innowacyjne_w_domach_kultury.pdf 1 007,42 KB
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 18-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 18-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back