Możliwości wykorzystania wskaźników finansowych w finansach osobistych

Tomasz Musiałowski

Abstract

The main area of the use of financial ratios is corporate finance, but over the past 30 years, attempts have also been made to transfer them to personal finance. Low level of financial literacy demonstrates that there is a strong need to construct simple financial ratios that individuals, families and households can use to plan their finances. To be effective, these ratios must be easy to calculate, clear to understand and unambiguously interpret, otherwise they will not enjoy the popularity of the uneducated in finance and economics of individuals. A specific area that requires the use of financial ratios is the area of debt management.
Author Tomasz Musiałowski (MISaF / IZF / DoI)
Tomasz Musiałowski,,
- Department of Insurance
Other language title versionsPossibility of the use financial ratios in personal finances
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No500
Pages107-114
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfinanse osobiste, finanse gospodarstw domowych, wskaźniki finansowe, planowanie finansów osobistych
Keywords in Englishpersonal finance, household finance, personal financial planning, financial ratios
Abstract in PolishGłównym obszarem wykorzystywania wskaźników finansowych są finanse przedsiębiorstw, jednakże od ponad trzydziestu lat trwają próby przeniesienia ich również na grunt finansów osobistych. Celem pracy jest sprawdzenie, czy istnieje możliwość wykorzystania tych badań w środowisku polskim. Badania mówiące o niskim poziomie świadomości finansowej świadczą o tym, że istnieje silna potrzeba skonstruowania prostych wskaźników finansowych, które osoby, rodziny i gospodarstwa domowe mogłyby wykorzystać do planowania swoich finansów. By były efektywne, wskaźniki te muszą być proste do obliczenia, jasne do zrozumienia i jednoznacznej interpretacji, w przeciwnym razie nie będą cieszyły się popularnością niewykształconych z zakresu finansów i ekonomii osób. Szczególnym obszarem, wymagającym stosowania wskaźników finansowych, jest obszar zarządzania zadłużeniem.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.500.09
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/47729
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Musialowski_mozliwosci_wykorzystania_wskaznikow_finansowych_w_finansach.pdf 281,17 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back