Istota i wartościowanie kapitału naturalnego w ujęciu ekonomii ekologicznej

Bogusław Fiedor

Abstract

Manners of interpretation and valuation of natural capital belong to pivotal issues in all streams of environmental economics. The paper is an attempt to present in a concise way what is the approach of ecological economics towards those questions. A starting point for the author is the analysis of differences between neoclassical environmental and natural resources economics and ecological economics with regard to the scope of substitutability between natural and anthropogenic (man-made, physical) capital. He proves, among other things, that ecological economics emphasizes the domination of complementarity and not substitutability (with the latter prevailing in neoclassical environmental economics) relation between these two kinds of capital, as well as the significance of resilience of ecosystems for long term durability (sustainability) of growth. In the second part of the paper, the author focusses on the perception of natural capital and its measurement from the perspective of eco-goods and,particularly, ecosystem services (such approach dominates in ecological economics). In the final part of the paper, the issue of valuation of natural capital is discussed.
Author Bogusław Fiedor (ES / IE / DEE)
Bogusław Fiedor,,
- Department of Ecological Economics
Other language title versionsEssence and Valuation of Natural Capital from the Ecological Economics Perspective
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No491
Pages136-145
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishekonomia ekologiczna, kapitał naturalny, trwałość wzrostu, wartościowanie kapitału naturalnego
Keywords in Englishecological economics, natural capital, growth sustainability, natural capital valuation
Abstract in PolishSposób interpretacji oraz wartościowanie kapitału naturalnego należą do centralnych zagadnień we wszystkich nurtach ekonomii środowiska. Artykuł jest próbą syntezy stanowiska w tych kwestiach ekonomii ekologicznej. Punktem wyjścia jest analiza różnic między neoklasyczną ekonomią środowiska i zasobów naturalnych a ekonomia ekologiczną co do zakresu wymienności między kapitałem naturalnym i antropogenicznym. Wykazano w nim między innymi, że w ekonomii ekologicznej podkreśla się dominację relacji komplementarności, a nie substytucyjności – jak w neoklasycznej ekonomii środowiska – między tymi rodzajami kapitału, a także kluczowe znaczenie rezyliencji ekosystemów dla długookresowej trwałości wzrostu. W części drugiej artykułu Autor koncentruje się na dominującym w ekonomii ekologicznym spojrzeniu na kapitał naturalny i jego pomiar z perspektywy dóbr i – w szczególności – usług ekosystemowych. W końcowej części artykułu omawiany jest problem wartościowania kapitału naturalnego.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.491.13
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43976
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Fiedor_Istota_i_wartosciowanie_kapitalu_naturalnego.pdf 808,33 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back