Ujmowanie kosztów sprzedaży w zakładowym planie kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem

Roman Kotapski

Abstract

This article is devoted to the sales costs accounting in the chart of accounts for the needs of enterprise management. The proper record of sales costs is important in their plan and management. This article describes the sales costs and their records in the national literature, and their recognition in standard charts of accounts. The culmination of this paper is a case study which describes the accounting of cost related to the sales of books by a publishing house.
Author Roman Kotapski (MISaF / IR / KRC)
Roman Kotapski,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsCost accounting for sales in the chart of accounts for the needs of enterprise management
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No389
Pages193-201
Keywords in Polishkoszty sprzedaży, zakładowy plan kont
Keywords in Englishsales costs, chart of accounts
Abstract in PolishArtykuł poświęcony jest ujmowaniu kosztów sprzedaży w zakładowym planie kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Właściwa ewidencja kosztów związanych ze sprzedażą wyrobów ma istotne znaczenie w ich planowaniu i kontroli. Na podstawie analizy literatury krajowej z rachunkowości oraz wybranych wzorcowych zakładowych planów kont można stwierdzić, że dominuje w nich nurt rozwiązań sprawozdawczych. Rozwiązania te charakteryzują się tym, że zarówno koszty sprzedaży, jak i koszty działań marketingowych traktuje się łącznie bez rozróżnienia. Nie pozwalają one na realne planowanie i kontrolę kosztów związanych ze sprzedażą wyrobów gotowych. W artykule przedstawiono zakres kosztów sprzedaży i ich ewidencję w literaturze krajowej oraz ich ujmowanie we wzorcowych planach kont. Zwieńczeniem artykułu jest studium przypadku, w którym przedstawiono ujmowanie kosztów związanych ze sprzedażą książek przez wydawnictwo książkowe.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.389.18
Languagepl polski
File
Kotapski_Ujmowanie_kosztow_sprzedazy_w_zakladowym.pdf 1,16 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrRachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back