Wybrane zagadnienia harmonizacji podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych

Michał Poszwa

Abstract

Purpose – The aim of the article is to present and evaluate Community regulations on the principles of determining the corporate income tax base. The unification of the general principles for determining certain elements of the tax result follows from the anti-avoidance directive. In addition, it is planned to establish uniform rules for calculating the tax base. Design/methodology/approach – The presented research concerns already issued Council directives (EU) and the content of the European Commission’s proposal for a draft directive on the common basis of corporate income taxation. Literature, comments and opinions of participants in the public debate were also conducted. Findings – The harmonization of the corporate income tax base is driven by the desire to reduce tax avoidance. A common tax base means not only the removal of some of the barriers to activity on a common morning, but also the reduction of so-called erosion of the tax base and taxation of profit at the place of its creation. Originality/value – Entry into force of the regulations on determining the tax result at the level of the European Union will undoubtedly have consequences for the functioning of taxpayers, in particular as regards settlements and business conditions.
Author Michał Poszwa (MISaF / IR / DoCMAaC)
Michał Poszwa,,
- Department of Costing, Management Accounting and Control
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2018
No4/1 (94)
Pages71-78
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish podatek dochodowy od osób prawnych, wspólna podstawa opodatkowania
Keywords in English corporate income tax; common corporate tax base
Abstract in PolishCel – Celem artykułu jest przedstawienie i ocena unijnych regulacji dotyczących zasad ustalania podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych. Ujednolicenie ogólnych zasad ustalania niektórych elementów wyniku podatkowego wypływa z dyrektywy przeciwko unikaniu opodatkowania. Ponadto w planie jest ustalenie jednolitych zasad obliczania podstawy opodatkowania. Metodologia badania – Prezentowane badania dotyczą już wydanych dyrektyw Rady (UE) oraz treści wniosku Komisji Europejskiej w sprawie projektu dyrektywy co do wspólnej podstawy opodatkowania dochodów osób prawnych. Przeprowadzono również badania literatury, komentarzy i opinii uczestników debaty publicznej. Wynik – Harmonizacja podstawy opodatkowania dochodów osób prawnych związana jest z dążeniem do ograniczenia unikania opodatkowania. Jednakowe podejście do podstawy opodatkowania oznacza nie tylko zniesienie części barier dla działalności na wspólnym rynku, ale również ograniczenie tzw. erozji bazy podatkowej i opodatkowanie zysku w miejscu jego powstawania. Oryginalność/wartość – Wejście w życie regulacji dotyczących ustalania wyniku podatkowego na poziomie Unii Europejskiej będzie miało niewątpliwie konsekwencje dla podatników, w szczególności w zakresie rozliczeń oraz warunków prowadzenia działalności
DOIDOI:10.18276/frfu.2018.94/1-06
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/894/
Languagepl polski
File
Poszwa_Wybrane zagadnienia harmonizacji2018.pdf 540,57 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 04-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 04-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back