Determinanty struktury kapitału na poziomie państwa na podstawie przeglądu literatury

Katarzyna Lisińska

Abstract

The aim of this paper is to overview research on corporate financing, which considers the country-level factors as determinants of capital structure. The author examines selected papers published in the last twenty years in international scientific journals. Conclusions from a number of empirical studies show that the country-level factors (e.g. GDP growth, inflation rate) significantly impact corporate leverage. At the same time there is lack of consensus among authors of individual studies, to which extent the companies’ capital structure is dependent on the country-level factors
Author Katarzyna Lisińska (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Katarzyna Lisińska,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Other language title versionsCountry-specific capital structure determinants. Review of the literature
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No412
Pages204-215
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmiędzynarodowa struktura kapitałowa, kapitał własny, kapitał obcy, determinanty na poziomie państwa
Keywords in Englishinternational capital structure, equity, debt, country-level determinants
Abstract in PolishCelem opracowania jest przedstawienie wyników badań dotyczących finansowania przedsiębiorstw, które podejmują kwestię czynników na poziomie państwa jako determinant struktury kapitałowej. Autorka poddaje analizie wybrane prace opublikowane w ostatnich dwudziestu latach w zagranicznych czasopismach naukowych. Zaprezentowane w artykule wnioski z wielu badań empirycznych dowodzą, że czynniki na poziomie państwa (m.in. wzrost PKB, stopa inflacji oraz poziom rozwoju rynków finansowych) istotnie wpływają na udział zadłużenia w kapitale firm. Jednakże poszczególni autorzy różnią się w ocenie stopnia, w jakim struktura kapitału firm uzależniona jest od czynników na poziomie kraju. Należy zauważyć, że zaprezentowane wyniki nie wyczerpują w pełni tematu determinant struktury kapitału na poziomie państwa. Wobec tego można spodziewać się kolejnych publikacji próbujących wypełnić obecną lukę
DOIDOI:10.15611/pn.2015.412.16
URL http://direct.dbc.wroc.pl/publication/35716
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Lisinska_Determinanty_struktury_kapitalu_na_poziomie.pdf 317,23 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back