Big Data w innowacyjności organizacji biznesowej

Krzysztof Hauke

Abstract

Data processing is very strongly determined by information technology. Solutions are used to help organizations achieve their goals. In order to be competitive in the marketplace, business organizations use solutions that allow real-time processing of incoming data. The Big Data Idea is one of the possibilities for processing different types of data. The article will present the idea of Big Data in data processing in a business organization. On the example of data processed Big Data in selected sectors of the business organization will be the impact of the results that will affect innovation. Companies that want to exist in the market need to tap into increasingly newer tools that will provide the customer with a product or service. It is not enough just to lower production costs, but to better process data resources. Data is not just those that are generated inside the organization. A lot of data comes from the organization's environment. However, due to the variety of data, only Big Data write formats will allow efficient processing of collected data
Author Krzysztof Hauke (MISaF / IBI / DBIiM)
Krzysztof Hauke,,
- Department of Business Intelligence in Management
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2017
No43 (4)
Pages59-74
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishBig Data, przetwarzanie danych, innowacyjność, organizacja biznesowa
Keywords in EnglishBig Data, data processing, innovation, business organization
Abstract in PolishProces przetwarzania danych jest bardzo silnie zdeterminowany przez technologię informacyjną. Wykorzystywane są rozwiązania, dzięki którym organizacje biznesowe mogą realizować swoje cele. Chcąc być konkurencyjnym na rynku organizacje biznesowe stosują rozwiązania pozwalające w czasie rzeczywistym przetwarzać napływające dane. Idea Big Data jest jedną z możliwości przetwarzania różnych typów danych. W artykule zostanie zaprezentowana idea Big Data w przetwarzaniu danych w organizacji biznesowej. Na przykładzie przetwarzanych danych Big Data w wybranych sektorach organizacji biznesowej zostaną wskazane skutki uzyskanych wyników, które wpłyną na innowacyjność. Firmy, które chcą istnieć na rynku muszą sięgać po coraz to nowsze narzędzia, które pozwolą dostarczyć klientowi produkt lub usługę. Już nie wystarczy tylko obniżać koszty produkcji, ale lepiej przetwarzać zasoby danych. Dane to już nie tylko te, które są generowane wewnątrz organizacji. Bardzo dużo danych pochodzi z otoczenia organizacji. Jednak z racji różnorodności danych, formatów zapisu tylko Big Data pozwoli skutecznie przetwarzać gromadzone dane
URL http://pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-43.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*3 (2020-06-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back