Pszeniczny wywar gorzelniczy jako surowiec do produkcji etanolu II generacji – wpływ wstępnego przetwarzania na skład chemiczny frakcji

Małgorzata Krzywonos , Przemysław Seruga , Hanna Pińkowska , Daniel Borowiak , Marta Wilk , Paweł Wolak

Abstract

The influence of the acidic hydrolysis (reaction time (15 and 30 min.) and acid concentration (1, 3 and 5% H2SO4)) conducted at 121°C on chemical composition of the raw wheat stillage fractions has been studied. After hydrolysis, an attempt was made to detoxify, i.e. to remove substances (mainly furfurals) that inhibit the course of ethanol fermentation. At 30 min. the effect of H2SO4 concentration on the obtained detoxification results was small. In turn, with 15 min., the use of H2SO4 with different concentrations had an effect on detoxification. In the case of furfural (FA), the most favorable result was obtained using 1% H2SO4, while for hydroxymethylfurfural (HMF) – 5% H2SO4, the degree of FA detoxification reached 96% and HMF 88%. Removal of FA and HMF from the acidic hydrolysis fractions adversely affected the content of monosaccharides. The exception were the experiments in which 1% H2SO4 and the reaction time 30 min. was used to hydrolyze the raw wheat stillage.
Author Małgorzata Krzywonos (EaE / IChaFT / DBE)
Małgorzata Krzywonos,,
- Department of Bioprocessing Engineering
, Przemysław Seruga (EaE / IChaFT / DBE)
Przemysław Seruga,,
- Department of Bioprocessing Engineering
, Hanna Pińkowska (EaE / IChaFT / DChT)
Hanna Pińkowska,,
- Department of Chemical Technology
, Daniel Borowiak (EaE / IChaFT / DBE)
Daniel Borowiak,,
- Department of Bioprocessing Engineering
, Marta Wilk (EaE / IChaFT / DBE)
Marta Wilk,,
- Department of Bioprocessing Engineering
, Paweł Wolak (EaE / IChaFT / DChT)
Paweł Wolak,,
- Department of Chemical Technology
Journal seriesRocznik Ochrona Środowiska, ISSN 1506-218X, (A 15 pkt)
Issue year2018
Vol20
Pages1625-1639
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishwywar pszeniczny, kwaśna hydroliza, biopaliwa, produkcja etanolu, gorzelnia
Keywords in EnglishWheat Stillage, Acidic Hydrolysis, Biofuel, Ethanol Production, Distillery
ASJC Classification2300 General Environmental Science
Abstract in PolishW pracy zbadano przebieg kwasowej hydrolizy surowego pszenicznego wywaru gorzelniczego prowadzonej w temperaturze 121°C, określono wpływ zastosowanych parametrów hydrolizy (czas reakcji (15 i 30 min.) i stężenie kwasu (1, 3 i 5%)) i uzyskany skład chemiczny frakcji produktów. Po hydrolizie dokonano próby detoksykacji tj. usunięcia z wywaru poddanego hydrolizie furfurali tj. substancji inhibujących przebieg fermentacji etanolowej. Przy 30 min. hydrolizy wpływ użytego do hydrolizy stężenia H2SO4 na uzyskany wynik detoksykacji był niewielki. Z kolei przy czasie sterylizacji wynoszącym 15 min., użycie H2SO4 o różnych stężeniach miało wpływ na przebieg detoksykacji. W przypadku FA najkorzystniejszy wynik uzyskano stosując 1% H2SO4, natomiast dla HMF – 5% H2SO4, przy czym stopień detoksykacji FA osiągnął 96%, a HMF 88%. Usuwanie FA i HMF z frakcji poddanych kwasowej hydrolizie niekorzystnie wpływało na zawartość monosacharydów. Wyjątek stanowiły eksperymenty, w których do hydrolizy surowego wywaru pszenicznego użyto 1% H2SO4, a czas reakcji wynosił 30 min.
URL http://www.ros.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=671:pszeniczny-wywar-gorzelniczy-jako-surowiec-do-produkcji-etanolu-ii-generacji-wplyw-wstepnego-przetwarzania-na-sklad-chemiczny-frakcji&catid=46&lang=pl&Itemid=241
Languagepl polski
File
Krzywonos_Seruga_Pinkowska_Borowiak_Wilk_Wolak_Przeniszczny_Wywar_Gorzelniczy_Jako_Surowiec.pdf 292,87 KB
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 1.015; WoS Impact Factor: 2017 = 0.899 (2) - 2017=0.685 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back