Automatyczna wymiana informacji podatkowych w Unii Europejskiej – ewolucja Europejskiej Dyrektywy o Oszczędnościach

Alicja Brodzka

Abstract

The aim of the article is presenting the issues of tax information exchange system within the European Union. The system was first introduced by the Member States through so-called Savings Directive, which regulated the principles of effective taxation of savings, kept offshore by EU individuals. The solution, based on the automatic transfer of financial data between Member States, aimed to be a tool for fighting tax evasion. The article analyzes the effectiveness of the European Savings Directive, looks at the changes in the investment climate for the residents of European Union, and also attempts to assess the prospects for further development of the European system of tax information exchange
Author Alicja Brodzka (ES / DF)
Alicja Brodzka,,
- Department of Finance
Other language title versionsThe automatic exchange of tax information in the European Union – the evolution of european Savings Directive
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 1733-2842, e-ISSN 2300-4460, (B 9 pkt)
Issue year2015
No74/2
Pages681-692
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishautomatyczna wymiana informacji podatkowych, standardy w zakresie przejrzystości i wymiany informacji do celów podatkowych, międzynarodowa polityka podatkowa, opodatkowanie oszczędności
Keywords in Englishautomatic exchange of tax information, standard of transparency and exchange of information for tax purposes, European tax policy, taxation of savings
Abstract in PolishCelem artykułu jest przybliżenie tematyki systemu wymiany informacji podatkowych, wprowadzonego przez kraje członkowskie Unii Europejskiej za sprawą tzw. Dyrektywy o Oszczędnościach, regulującej zasady efektywnego opodatkowania dochodów odsetkowych osób fizycznych. Zaprojektowane w Dyrektywie o Oszczędnościach rozwiązanie, oparte na automatycznym transferze danych finansowych pomiędzy krajami członkowskimi, miało stanowić skuteczny środek walczący z unikaniem opodatkowania przez obywateli UE – pozwalając na uzyskanie wiedzy o zagranicznych oszczędnościach i późniejsze ich opodatkowanie przez władze podatkowe miejsca rezydencji. W artykule przeanalizowano skutki wprowadzonych regulacji prawnych wpływających na klimat inwestycyjny dla mieszkańców Wspólnoty, przedstawiono zmiany dostosowawcze, a także dokonano próby oceny perspektyw dalszego unijnego rozwoju systemu wymiany informacji podatkowych
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.74/2-59
URL http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2015/frfu-nr-74-2015-tom-2
Languagepl polski
File
Brodzka_Automatyczna_wymiana2015.pdf 344,79 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
UwagiT. 2
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back