Problem wydajności przejmowanych wpływów z wybranych podatków w gminach wiejskich

Jarosław Olejniczak

Abstract

the case of the communes and in the case of rural gminas, there is a decrease in the nominal incomes of the analyzed taxpayers, which results in a decrease of their share in total income. In the case of rural municipalities, there was a similar tendency outside of PCC, where rural communes recorded an annual increase in the nominal value of their income. The differentiation of rural municipalities in individual taxes shows that, compared to the other municipalities, the difference in the share of income from the above-mentioned personal income and the per capita income per capita is slightly different ‒ with few significant deviations from the median value (especially for PCC). The analyzed territorial distribution of both the share of income and the per capita income survey yields the conclusion that the concentration of higher values of the indicators obtained is visible mainly around strong urban centers and in voivodships considered economically strong (Mazowieckie, Śląskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie and Pomorskie). In summary, it should be pointed out that the studied sources of income play marginal importance in most the rural gminas due to the weak tax base in most of the examined rural communes
Author Jarosław Olejniczak (ES / DF)
Jarosław Olejniczak,,
- Department of Finance
Other language title versionsThe problem of efficiency of acquired incomes from selected taxes in rural communities
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No485
Pages326-339
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishtransfery fiskalne, gminy, podatki
Keywords in Englishfiscal transfers, municipalities, taxes
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest weryfikacja hipotezy o malejącym znaczeniu dochodów podatkowych z podatków, w przypadku których gminy nie mają władztwa podatkowego, lecz jedynie czerpią środki finansowe dla budżetów gmin wiejskich. W celu weryfikacji hipotezy przeprowadzona została analiza statystyczna danych o wielkości wpływów ze wspomnianych podatków pochodzących ze sprawozdań z wykonania budżetów gmin w latach 2013–2015. Podjęte badania wskazały, iż od 2010 roku, mimo wzrastającego udziału dochodów własnych w dochodach ogółem, w przypadku zarówno ogółu gmin, jak i gmin wiejskich obserwowalny jest spadek uzyskiwanych przez wszystkie gminy dochodów nominalnych z analizowanych podatków, co skutkuje spadkiem ich udziałów w dochodach ogółem. Podsumowując, należy wskazać, iż badane źródła dochodów mają w większości gmin wiejskich marginalne znaczenie ze względu na słabą bazę podatkową w większości badanych gmin wiejskich
DOIDOI:10.15611/pn.2017.485.26
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43367
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Olejniczak_Problem_wydajnosci_przejmowanych_wplywow_z.pdf 6,03 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back