Crowdfunding - przykład społecznego współdzielenia

Barbara Iwankiewicz-Rak , Barbara Mróz-Gorgoń

Abstract

Nowadays, the factor in the development of relations between enterprises and clients is the improvement of Internet interactivity. Crowdfunding understood as a democratic and digital method of financing business and social projects in its development uses new communication technologies and creates conditions to externalize pro-social and pro-environmental consumer attitudes of “ideas” related to the supported object and using economic and social values (usability) resulting from participation in the newly created online community. The aim of the article is to present the developmental features of crowdfunding.
Author Barbara Iwankiewicz-Rak (ES / IM / DPM)
Barbara Iwankiewicz-Rak,,
- Department of Principles of Marketing
, Barbara Mróz-Gorgoń (ES / IM / DPM)
Barbara Mróz-Gorgoń,,
- Department of Principles of Marketing
Other language title versionsCrowdfunding - an example of social sharing
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No530
Pages108-116
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcrowdfunding, finansowanie społecznościowe, platforma crowdfundingowa
Keywords in Englishcrowdfunding, social financing, crowdfunding platforhttps
Abstract in PolishCzynnikiem rozwoju relacji między przedsiębiorstwami i klientami jest obecnie doskonalenie interaktywności Internetu. Crowdfunding, rozumiany jako demokratyczna cyfrowa metoda finansowania projektów biznesowych i społecznych, w swoim rozwoju korzysta z nowych technologii komunikacyjnych. Celem artykułu było zaprezentowanie cech rozwoju crowdfundingu jako miejsca i okazji do uzewnętrznienia prospołecznych i prośrodowiskowych postaw konsumentów idei związanej ze wspomaganym obiektem oraz korzystających z ekonomicznych i społecznych wartości (użyteczności) wynikających z uczestnictwa w nowo powstałej społeczności internetowej.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.530.10
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Iwankiewicz-Rak_Mroz-Gorgon_Crowdfunding_przyklad_spolecznego_wspoldzielenia.pdf 392,51 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back