Źródła kryzysu instytucji praw autorskich w społeczeństwie online

Sławomir Czetwertyński

Abstract

This article is an attempt to explain the source of the copyright institution crisis in the online society, by showing existence of the dissonance between formal and informal norms.The directaim of the article is to identify sources of this dissonance. Realization of so formulated aim leads indirectly to the probable causes of the institution of copyrightcrisis. In the article is being considered that sources of the dissonance are in the very institution of copyright law, which is characterized by bipolarity.On the one hand, copyright protects the interests of authors, and on the other, it prevents the creation of an author's monopoly. The dissonance intensified with the development of technological tools of modern society and the era of online has led to a crisis of copyright institution.The progress of the society to the online phase has led to the intensification of contradictions resulting from the informal copy culture and the formal rule that protects authors.
Author Sławomir Czetwertyński (ES / DMaIE)
Sławomir Czetwertyński,,
- Department of Microeconomics and Institutional Economics
Pages50-57
Publication size in sheets0.5
Book Wysoczański Tobiasz (eds.): Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2018. Nauki humanistyczne i społeczne. Część II, 2018, Idea Knowledge Future, ISBN 9788395144509, 342 p.
Keywords in Polishprawa autorskie, społeczeństwo online, Internet
Keywords in Englishcopyright, online society, Internet
Abstract in PolishNiniejszy artykuł jest próbą wyjaśnienia źródła kryzysu instytucji praw autorskich w społeczeństwie online poprzez wykazanie istnienia dysonansu między formalnymi i nieformalnymi normami. Bezpośrednim celem artykułu jest określenie źródeł tego dysonansu. Realizacja tak sformułowanego celu prowadzi pośrednio do poznania prawdopodobnych przyczyn zaistnienia kryzysu instytucji praw autorskich. W artykule uznano, że źródła dysonansu leżą w samej instytucji prawa autorskiego, które charakteryzuje się dwubiegunowością. Z jednej strony chroni interesy autorów, a z drugiej, zapobiega powstawaniu monopolu autorskiego. Dysonans nasilił się wraz z rozwojem technologicznych narzędzi społeczeństwa i w erze online doprowadził do kryzysu instytucji praw autorskich. Przejście społeczeństwa w fazę online doprowadziło do nasilenia się sprzeczności wynikających z nieformalnej kultury kopiowania oraz zapisów chroniących autorów. W konsekwencji zaistnienia kryzysu instytucji praw autorskich należy spodziewać się zmian zarówno w warstwie instytucjonalnej, jak i praktyce biznesowej, co powinno prowadzić do złagodzenia dysonansu.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 02-07-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back