Optymalizacja podatkowa na przykładzie przedsiębiorstwa „Auto-Lak”

Marek Nowak

Abstract

The consequence of running a business is to generate income that is subject to income tax. There are several taxation methods in the Polish tax system. The aim of the research article is to conduct tax optimization, which is to establish the most profitable taxation method from the point of view of the company. This profitability cannot be perceived in a universal way because the amount of taxes varies depending on the individual nature of enterprises. The method of analyzing tax optimization is presented based on the activity of “Auto-Lak. PPHU. Nowak P.”. Research methods such as analysis and literature studies have been used in the study. The article points out the basic features of each taxation method. Conducting the analysis allows to conclude that the most profitable taxation method for the “Auto-Lak” company is progressive income tax.
Author Marek Nowak (WUE)
Marek Nowak,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsTax optimization based on “Auto-Lak” enterprise
Pages69-75
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957203, 130 p.
Keywords in Polishpodatek dochodowy, optymalizacja podatkowa, formy opodatkowania
Keywords in Englishincome tax, tax optimization, forms of taxation
Abstract in PolishKonsekwencją prowadzenia działalności gospodarczej jest osiąganie dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W polskim systemie podatkowym istnieje kilka metod opodatkowania. Celem badawczym artykułu jest przeprowadzenie optymalizacji podatkowej, czyli zaprezentowanie, która z metod jest najbardziej opłacalna z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Ta opłacalność nie może być ujęta w sposób uniwersalny, gdyż wysokości podatków różnią się w zależności od indywidualnej specyfiki przedsiębiorstw. Sposób analizowania optymalizacji podatkowej zostanie przedstawiony na podstawie działalności przedsiębiorstwa „Auto-Lak. PPHU. Nowak P.”. W pracy zostały wykorzystane metody badawcze, takie jak analiza oraz studia literaturowe. Artykuł ukazuje podstawowe cechy każdej z metod opodatkowania. Przeprowadzenie analizy pozwoliło na postawienie wniosku, iż najbardziej opłacalną formułą dla przedsiębiorstwa „Auto-Lak” jest metoda na zasadach ogólnych ze skalą progresywną.
Languagepl polski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back