Skłonność do ubezpieczania się w warunkach niepewności w zależności od wysokości potencjalnej straty

Maria Forlicz , Tomasz Rólczyński

Abstract

The aim of this article is to check whether under conditions of uncertainty the willingness to buy insurance policies depends on the value of potential loss. The hypothesis to be verified is that propensity to buy insurance policy increases with the value of potential loss. In order to verify the hypothesis stated two experiments were conducted, each of them among more than 100 subjects. Results show that in most cases people take the same decisions about insurance independently of the value of potential loss and consequently the percentage of people willing to buy insurance is equal for both high and small potential losses
Author Maria Forlicz (EaE / IES / DACIaQM)
Maria Forlicz,,
- Department of Accounting, Control, Informatics and Quantitative Methods
, Tomasz Rólczyński
Tomasz Rólczyński,,
-
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No366
Pages135-144
Keywords in Polishniepewność, ryzyko, decyzja, eksperyment, strata
Keywords in Englishuncertainty, risk, decision, experiment, loss
Abstract in PolishCelem artykułu jest sprawdzenie, czy w warunkach niepewności skłonność do ubezpieczania się jest zależna od wysokości potencjalnej straty. W związku z powyższym celem postawiono hipotezę mówiącą, że skłonność do ubezpieczenia potencjalnej rośnie wraz z jej wysokością. W celu weryfikacji hipotezy przeprowadzono dwa badania eksperymentalne, każde wśród ponad 100 uczestników. Wyniki badań wskazują, że w większości przypadków badani podejmują takie same decyzje ubezpieczeniowe niezależnie od wysokości potencjalnej straty, a co za tym idzie, odsetek osób pragnących wykupić ubezpieczenie jest zbliżony dla wysokich i niskich strat
URL https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/biezace-numery/2018/2018/se-36618.html
Languagepl polski
File
Forlicz_Rolczynski_Skłonność_ do_ ubezpieczania_ się_ w_ warunkach_ niepewności2018.pdf 257,13 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 07-05-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 07-05-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back