Zastosowanie rachunku kosztów do podejmowania decyzji długookresowych podmiotów leczniczych

Marek Gajewski , Grzegorz Gajewski

Abstract

Ongoing legislative work in 2017 will introduce a number of changes in the functioning of the Polish health care system. The most important of these is the change in the method of financing health services from public funds. The author notes that in Poland a network system has been created in recent years. Using some financial data scenario analysis was carried out with the usage of the the cost calculaton (full of variables). The results suggest that large chains will have the opportunity to maximize profits, not only by improving the quality of health services, but primarily by raising prices.
Author Marek Gajewski (MISaF / IR / KRC)
Marek Gajewski,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
, Grzegorz Gajewski
Grzegorz Gajewski,,
-
Other language title versionsThe usage of the cost calculation at medical entities for long-term decisions
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No472
Pages65-77
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishpolski system ochrony zdrowia, rachunek kosztów, finansowanie świadczeń zdrowotnych
Keywords in EnglishPolish health care system, cost calculation, financing of medical services
Abstract in PolishTrwające prace legislacyjne w 2017 roku wprowadzą szereg zmian w funkcjonowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia. Najważniejszą z nich jest modyfikacja finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych. Autor zwraca uwagę, że w Polsce w ostatnich latach wykreował się sieciowy układ podmiotów leczniczych. Na przykładzie danych finansowych otrzymanych od pojedynczego podmiotu leczniczego – będącego elementem takiej sieci – przeprowadzono na gruncie praktycznym scenariuszową analizę wyniku ze sprzedaży związanego z modelem rachunku kosztów pełnych i zmiennych. Otrzymane wnioski sugerują, że duże sieci podmiotów leczniczych, które zostaną pozbawione finansowania ze środków publicznych, będą miały w nowych uwarunkowaniach prawnych możliwość maksymalizacji zysku nie tylko poprzez poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, ale także przez podwyżkę cen sprzedaży usług zdrowotnych.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.472.06
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42051
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Gajewski_Zastosowanie_rachunku_kosztow_do_podejmowania.pdf 892,75 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back