Immobilizacja naringinazy z Penicillium decumbens na magnetycznych nośnikach polisacharydowych

Joanna Bodakowska-Boczniewicz , Zbigniew Garncarek

Abstract

Naringinase from Penicillium decumbens was immobilized on activated polysaccharide supported with magnetic properties. Magnetic microparticles were prepared by coating a magnetite (Fe3O4) with a polysaccharide followed by activating with glutaraldehyde or polyethyleneimine. Guar gums, locust bean, tragacanth, xanthan and carrageenan were used in the research. The main goals of this work were the immobilization of naringinase on magnetic polysaccharide carriers and the characterization of such immobilized enzyme. The naringinase immobilized on a carrier obtained on the basis of carob gum activated with polyethyleneimine had the highest activity. The immobilization of the naringinase on the carrier thus obtained influenced the reduction of the optimal pH value and the optimal temperature. Immobilization increased the Michaelis constant value and decreased the maximum reaction rate, as compared to the free enzyme
Author Joanna Bodakowska-Boczniewicz (WUE)
Joanna Bodakowska-Boczniewicz,,
- Wrocław University of Economics
, Zbigniew Garncarek (EaE / IChaFT / DBaFA)
Zbigniew Garncarek,,
- Department of Biotechnology and Food Analysis
Other language title versionsImmobilization of naringinase from Penicillium decumbens on polysaccharide-coated magnetic particles
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No542
Pages9-24
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishnaringinaza, immobilizacja enzymów, polisacharydy
Keywords in Englishnaringinase, enzyme innobilization, polysaccharides
Abstract in PolishNaringinaza z Penicillium decumbens została unieruchomiona na aktywowanych nośnikach polisacharydowych o właściwościach magnetycznych. W badaniach wykorzystano gumę guar, karobową, tragakantową, ksantanową oraz karagenianin. Nośniki otrzymano poprzez pokrycie mikrocząsteczek magnetytu (Fe3O4) polisacharydem, a następnie aktywując je aldehydem glutarowym lub polietylenoiminą. Celem niniejszej pracy była immobilizacja naringinazy z P. decumbens na magnetycznych nośnikach polisacharydowych oraz charakterystyka otrzymanego biokatalizatora. Najwyższą aktywność enzymu uzyskano poprzez immobilizację naringinazy na nośniku otrzymanym na bazie gumy karobowej aktywowanej polietylenoiminą. Immobilizacja naringinazy na tak otrzymanym nośniku wpływała na zmniejszenie optymalnej wartości pH oraz optymalnej temperatury aktywności badanego enzymu. Immobilizacja powodowała zwiększenie wartości stałej Michaelisa oraz zmniejszenie maksymalnej szybkości reakcji w porównaniu z enzymem wolnym
DOIDOI:10.15611/pn.2018.542.01
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141003
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bodakowska-Boczniewicz_Garncarek_Immobilizacja_naringinazy_z_Penicillium_decumbens.pdf 828,82 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back