Reporting of environmental information in the largest banks in Poland. Scope, measurement, formal and legal conditions

Justyna Zabawa

Abstract

The main goal of the article is to present the scope and diversity of pro-environmental information reporting in the five largest banks in Poland according to the balance sheet total at the end of 2016. Non-financial reports of the largest banks have been analysed over the last two financial years, 2015–2016. The publication presents formal and legal requirements (Directive 2014/95 EU, Article 49 of the Accounting Act, National Accounting Standard No. 9), which determines the necessity of reporting such information by public interest entities, such as modern banks. Attention was also given to the way environmental information is reported in the above-mentioned banks (with particular reference to the GRI standard). The methods employed during the preparation of the publication include: critical analysis of the literature, including domestic and foreign publications in the area of corporate social responsibility, and the analysis of non-financial reports of the largest Polish banks
Author Justyna Zabawa (MISaF / IZF / KB)
Justyna Zabawa,,
- Katedra Bankowości
Other language title versionsRaportowanie informacji środowiskowych w największych bankach w Polsce. Zakres, pomiar oraz uwarunkowania formalnoprawne
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No520
Pages150-157
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishCSR, bank, odpowiedzialność środowiskowa, raportowanie niefinansowe
Keywords in EnglishCorporate Social Responsibility, bank, environmental responsibility, non-financial reporting
Abstract in PolishCelem głównym artykułu jest prezentacja zakresu oraz różnorodności form raportowania informacji prośrodowiskowych w pięciu największych bankach w Polsce wg sumy bilansowej na koniec 2016 r. Przeanalizowano raporty niefinansowe największych banków w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych (2015 i 2016). Ponadto w publikacji zostały ukazane wymagania formalnoprawne (Dyrektywa 2014/95 UE, art. 49 ustawy o rachunkowości, Krajowy Standard Rachunkowości nr 9) warunkujące konieczność raportowanie tego typu informacji przez jednostki interesu publicznego (JZP), jakimi są współczesne banki. Zwrócono również uwagę na sposób raportowania informacji środowiskowych w wymienionych bankach (ze szczególnym uwzględnieniem standardu GRI)
DOIDOI:10.15611/pn.2018.520.13
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Zabawa_Reporting_Of_Environmental_Information_In_The_Largest_Banks_2018.pdf 756,72 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back