Wybrane problemy efektywności przedsięwzięć innowacyjnych przedsiębiorstwa

Alicja Karasek

Abstract

Author points at some chosen problems of efficiency of enterprise’s innovation activity. Paper is and attempt to show the complexity of this concept an its consequences for innovation management.
Autor Alicja Karasek (ZIF / IOZ / KSiMZ)
Alicja Karasek
- Katedra Strategii i Metod Zarządzania
Tytuł czasopisma/seriiZarządzanie i Finanse, [Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego], ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Rok wydania2012
Nr1/3
Paginacja305-314
Słowa kluczowe w języku polskiminnowacje, innowacyjność, ocena efektywności
Słowa kluczowe w języku angielskiminnovation, innovativeness, efficiency evaluation
Streszczenie w języku polskimArtykuł przedstawia wybrane problemy związane z zagadnieniem efektywności aktywności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Poprzez ukazanie koncepcji samej aktywności, stara się zwrócić uwagę na złożoność samego przedmiotu badania oraz związane z tym dalsze konsekwencje badawcze. Wskazuje również problemy pojęciowe i ograniczenia metod i narzędzi wykorzystywanych w praktyce gospodarczej oraz wynikające z tego uproszczenia, które w rezultacie wpływają na jakość decyzji w procesach zarządzania aktywnością innowacyjną przedsiębiorstw.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
Liczba cytowań*6 (2016-05-31)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót