Obszary zastosowań benchmarkingu w zakładzie gospodarowania odpadami

Robert Kowalak

Abstract

Abstract: Purpose – The main purpose is presenting the concept of benchmarking for the waste disposal plants. Design/methodology/approach – In an article used theoretical and empirical methods. In theoretical part described definition of benchmarking in literature and the definition of the waste disposal plants in law acts. Empirical methods concentrated on research of the benchmarking in the waste disposal plants. Findings – The article presents the symptoms of insolvency could be decided on restructuring process. Originality/value – This article presents own concept of the benchmarking in the waste disposal plants.
Author Robert Kowalak (MISaF / IR / DoCMAaC)
Robert Kowalak,,
- Department of Costing, Management Accounting and Control
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2018
No4/1 (94)
Pages209-219
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish benchmarking, zakład gospodarowania odpadami, zarządzanie
Keywords in Englishinsolvency, early warning systems, restructuring process
Abstract in PolishStreszczenie: Cel – Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania benchmarkingu w zarządzaniu zakładem gospodarowania odpadami. Metodologia badania – W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analizę piśmiennictwa, indukcję, dedukcję, studium przypadku. Wynik – W artykule przedstawiono koncepcję benchmarkingu dla zakładów gospodarowania odpadami. Zastosowane rozwiązanie jest wykorzystywane obecnie w jednym z zakładów w województwie dolnośląskim. Oryginalność/wartość – Efektem badań jest przedstawienie własnej koncepcji benchmarkingu dla zakładów gospodarowania odpadami.
DOIDOI:10.18276/frfu.2018.94/1-18
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/894/
Languagepl polski
File
Kowalak_Obszary_ zastosowań_ benchmarkingu2018.pdf 1,01 MB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 04-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 04-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back