Influence of ledaers’ social capital on change implementation

Anna Szarek

Abstract

The article, based on empirical research in one of the production and service companies acting in energy industry, develops the introductory implications on how social capital of change leaders is linked to the effectiveness of change implementation. Using organisational network analysis the author examines influence of social capital of change leaders in the area of real work flow during change implementation and open communication flow on change effectiveness. One finds that ties among change leaders in those two dimensions have distinct change effectiveness effects. In broaden aspect, findings have major implications on change management research and imply further research in this matter to be conducted by the author.
Author Anna Szarek (MISaF / IOaM / KPSZ)
Anna Szarek,,
- Katedra Projektowania Systemów Zarządzania
Other language title versionsWpływ kapitału społecznego liderów na skuteczność wdrażania zmian
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No496
Pages171-182
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishspołeczna analiza sieci, kapitał relacyjny, zmiany organizacyjne, zarządzanie zmianą.
Keywords in Englishsocial network analysis, social capital, organisational changes, change management
Abstract in PolishArtykuł, oparty na badaniach empirycznych w jednej z firm produkcyjno- -usługowych w branży energetycznej, rozwija wstępne wnioski na temat wpływu kapitału społecznego liderów zmian na skuteczność wdrażanych zmian. Używając analizy sieci organizacyjnej, autorka bada wpływ kapitału społecznego liderów zmian na przestrzeni: rzeczywistego przepływu pracy podczas wdrażania zmiany oraz przepływu otwartej komunikacji na skuteczność wdrażania zmian. Odkrywa, że więzi pomiędzy liderami zmian w tych dwóch wymiarach wyraźnie wpływają na efektywność zmian. W szerszym aspekcie wnioski z opracowania mają wpływ na badania zarządzania zmianą i sugerują potrzebę dalszych prac w tej materii.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.496.14
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/47842
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Szarek_influence_of_ledaers_social_capital_on_change.pdf 1,67 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back