Reaktywacja połączeń kolejowych jako podstawowy element ograniczenia kosztów związanych z niską emisją zanieczyszczeń na Pogórzu Sudeckim

Kornel Gajewicz

Abstract

In the area of the Sudetes Foreland there are noticeable significant disproportions between transport needs and the possibility of their implementation at a satisfactory level of quality. It relates to both public and private transport. The result of this inconvenience is increasing motorization of society, which consequently leads to limiting the use of public transport. Reversal of the negative trend requires taking action aimed at developing and implementing a network transport system for the Sudetes Foreland, based on the skeleton of the existing railway lines tied to other transport systems. This solution will allow for making use of the historical layout of railway lines in the Sudetes Foreland. Increasing the share of rail transport in overall transport will translate into a reduction of the number of passenger cars travelling on roads. A positive outcome of this evolution will be a measurable decrease in engine-generated exhaust emission to the environment.
Author Kornel Gajewicz (WUE)
Kornel Gajewicz,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsReactivation of railway connections as a basic element of fighting low emission of pollutants in the Sudetes Foreland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No527
Pages81-92
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzrównoważony transport, eliminacja emisji zanieczyszczeń, kolej, Pogórze Sudeckie
Keywords in Englishsustainable transport, elimination of pollutant emission, railways, the Sudetes Foreland
Abstract in PolishNa terenie Pogórza Sudeckiego zauważalne jest występowanie znacznych dysproporcji pomiędzy potrzebami transportowymi a możliwością ich realizacji na zadowalającym poziomie jakości. Odnosi się to zarówno do transportu publicznego, jak i prywatnego. Efektem tych niedogodności jest dynamiczny wzrost zmotoryzowania społeczeństwa, co w konsekwencji przedkłada się na ograniczenie korzystania z przewozów środkami transportu publicznego. Dla odwrócenia negatywnego trendu wymagane jest podjęcie działań w celu opracowania i wdrożenia sieciowego systemu transportowego Pogórza Sudeckiego opierającego się na szkielecie istniejących linii kolejowych, które zostaną powiązane węzłowo z innymi systemami transportowymi. Rozwiązanie to pozwoli na wykorzystanie historycznego układu linii kolejowych na Pogórzu Sudeckim. Zwiększenie udziału transportu szynowego w ogólnym transporcie przełoży się na ograniczenie liczby pojazdów osobowych poruszających się po drogach. Pozytywnym skutkiem tej ewolucji będzie wymierny spadek emisji zanieczyszczeń generowanych przez silniki spalinowe do środowiska, poprawa jakości życia ludności poprzez ograniczanie liczby samochodów poruszających się po ulicach oraz eliminacja innych negatywnych czynników związanych z szeroko pojętą motoryzacją.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.527.07
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Gajewicz_K_Reaktywacja_Polaczen_Kolejowych_Jako_Podstawowy_Element_2018.pdf 1,09 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back