Bariery i ograniczenia wdrażania koncepcji lean management - wyniki badań

Mateusz Podobiński

Abstract

Companies operation in variable surroundings causes the increase of customers requirements. They expect inter alia: high quality products delivered on time and low prices. Thus a lot of non-production companies decided to implement lean management concept. It results inter alia from the positive effects of using Japanese management concepts, methods and techniques, but also from “dictate”. Parent companies are implementing lean management concept in subsidiaries without appropriate preparation. The aim of this article is to present − on the basis of research results − limitations in implementing lean management concept. The author presents 5 barriers and negative results. The author pays attention to the role of management involvement in a change, that is lean management. This article shows the reasons of desired effects lack of lean management concept using based on 5 WHY analysis.
Author Mateusz Podobiński (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Mateusz Podobiński,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Other language title versionsBarriers and limitations of implementing lean management concept - results of research
Journal seriesNauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2015
No3(24)
Pages113-122
Keywords in Polishbariery wdrażania lean management, naczelne kierownictwo, nakaz, analiza 5 WHY
Keywords in Englishbarriers of lean management implementation, management, dictate, 5 WHY analysis
Abstract in PolishFunkcjonowanie przedsiębiorstw w aktualnie panujących warunkach, tj. w turbulentnym otoczeniu, powoduje wzrost wymagań interesariuszy. Oczekują oni m.in. wysokiej jakości produktów dostarczanych na czas przy niskiej cenie. Wiele organizacji, w tym pozaprodukcyjnych, decyduje się na wdrożenie koncepcji lean management. Wynika to z zalet stosowania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania, ale także z odgórnego nakazu spółek matek względem swoich spółek córek. Spółki matki niekiedy wdrażają jednak lean management w podległych im spółkach córkach bez odpowiedniego przygotowania. Celem artykułu jest zaprezentowanie, na podstawie wyników badań, ograniczeń występujących w trakcie wdrażania koncepcji lean management. Autor przedstawia pięć barier oraz wynikających z nich negatywnych skutków wprowadzenia omawianej metody zarządzania. Zwraca uwagę na rolę zaangażowania kierownictwa w zmianę, jaką jest lean management. W tekście zaprezentowano przyczyny braku zamierzonych efektów stosowania lean management na podstawie analizy 5 WHY.
DOIDOI:10.15611/noz.2015.3.10
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Podobinski_Bariery_i_ograniczenia_wdrazania_koncepcji.pdf 504,44 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back