Transfer wiedzy, innowacyjność i wartość w polskich firmach

Ryszard Kłeczek

Abstract

Goal of the article is to identify replicable relations between actions undertaken to transfer knowledge and financial value drivers in Polish firms. Method used in the research is to gather 60 self-reports about how actions that transfer knowledge influence financial value drivers, and to identify replicating patterns of such influences in the content of these reports. Author of the article has identified four patterns in which particular actions undertaken to transfer knowledge influence financial value drivers. The range of the identified action to transfer knowledge is narrow. The identified actions influenced three of eight financial value drivers. Based on the research results, the author of the article suggests to use the financial value drivers as explained variables in business innovation research. The article contributes to knowledge about relations between actions undertaken to transfer knowledge and business value by suggestion that particular types of actions influence different financial value drivers. The concept of financial value drivers has not been used in previous research on innovation effects.
Author Ryszard Kłeczek (ES / IM / DPM)
Ryszard Kłeczek,,
- Department of Principles of Marketing
Other language title versionsKnowledge transfer, innovativeness and value in Polish firms
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No1
Pages2-10
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtransfer wiedzy, obiekty graniczne, eksploracja i eksploatacja wiedzy, innowacje, wartość biznesu
Keywords in Englishknowledge transfer, boundary objects, exploration, exploitation of knowledge, business value
Abstract in PolishCelem artykułu jest identyfikacja zależności między działaniami mającymi na celu transfer wiedzy a finansowymi czynnikami wzrostu wartości w polskich przedsiębiorstwach. Metoda polega na zebraniu od uczestników badania jakościowego 60 przykładów wpływu działań transferujących wiedzę na czynniki wzrostu wartości i poszukiwaniu powtarzalnych schematów takiego wpływu. Autor zidentyfikował cztery schematy wpływu działań transferujących wiedzę pracowników na finansowe czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstw. Zakres działań podejmowanych w firmach w celu transferu wiedzy jest ograniczony. Zidentyfikowane działania miały wpływ na trzy z ośmiu finansowych czynników wzrostu wartości. Na podstawie wyników badania autor artykułu sugeruje wykorzystanie finansowych czynników wzrostu wartości jako zmiennych wyjaśnianych w badaniach innowacyjności w biznesie. Niniejszy artykuł przyczynia się do rozwoju wiedzy o zależnościach między działaniami transferującymi wiedzę i wartością przez wskazanie, że różne typy działań transferujących wiedzę wpływają na różne finansowe czynniki wzrostu wartości. W poprzednich badaniach autorzy nie wykorzystywali koncepcji finansowych czynników wzrostu wartości w analizach efektów innowacji.
URL http://www.marketingirynek.pl/archiwum/marketing_i_rynek_nr_01_2017,p1511264177
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back