Zmienność otoczenia versus organizacja

Nina Orzech

Abstract

The publication shows organisation functioning during the era of globalization, informatic revolution, technological innovation, increased competition and other factors which may result in heightened risk. Organisations can create relations with the changeable environment. These relations can have the form of behaviour patterns, which through the usage of the SWOT analysis can be the answer to even the largest environment’s turbulations. The aim of the publication is an attempt to contemplate these relations between an organisation and the environment changeability in the context of the factors, that may create an increase in the risk in the turbulent environment
Author Nina Orzech (EMaT)
Nina Orzech,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2018
No45
Pages195-201
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishW publikacji przedstawiono funkcjonowanie organizacji w dobie globalizacji, rewolucji informatycznej, innowacji technologicznej, wzmożonej konkurencji i innych czynników wywołujących wzrost ryzyka. Organizacje wypracowują relacje ze zmiennym otoczeniem. Relacje te mogą mieć postać wzorów zachowań, które przy wykorzystaniu analizy SWOT będą odpowiedzią nawet na największe turbulencje otoczenia. Celem publikacji jest próba rozważenia tych relacji organizacji zmienności otoczenia w kontekście czynników wywołujących wzrost ryzyka w turbulentnym otoczeniu
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 10-12-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 10-12-2018, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back