Uwarunkowania ekonomiczne uprawy i przetwórstwa owoców borówki wysokiej w Polsce

Adrianna Reszka , Tomasz Lesiów , Jerzy Mońka

Abstract

The aim of the paper was to present the current state of knowledge about the prospects of high blueberry growing in Poland from the point of view of economic conditions, nutritional and health benefits of these fruit and the possibilities of their use in processing. In Poland there are favorable climate and soil conditions for growing blueberries. High blueberry fruit are more and more popular among customers due to their valuable nutrients (vitamin C) and those that determine their antioxidant properties. The consumption of blueberry fruit delays the aging process, improves memory and concentration, protects against cancer, increases the body’s resistance to infections and improves the functioning of the circulatory and urinary systems. Fruit, for now, are primarily deli product, but on the industrial scale, tinctures from this raw material are produced, and judging from the growing area of highbush blueberry cultivation each year, one can hope that soon its use in the production of jams will be found. However, in order for this to happen, it is necessary to determine the effectiveness of blueberry plantation and the payback time incurred in this respect. Therefore, a simulation of the economic effect of high blueberry growing on a 4 ha. plot was developed. The author’s analysis shows that much money should be spent before the investment starts to bring significant profits. The investment returns in the 10-11th year of the business.
Author Adrianna Reszka (WUE)
Adrianna Reszka,,
- Wrocław University of Economics
, Tomasz Lesiów (EaE / IChaFT / DAEaQA)
Tomasz Lesiów,,
- Department of Agricultural Engineering and Quality Analysis
, Jerzy Mońka (EaE / IES / DACIaQM)
Jerzy Mońka,,
- Department of Accounting, Control, Informatics and Quantitative Methods
Other language title versionsEconomic conditions of cultivation and processing of highbush blueberry in Poland
Journal seriesNauki Inżynierskie i Technologie, ISSN 2080-5985, e-ISSN 2449-9773, (B 6 pkt)
Issue year2017
No2 (25)
Pages46-68
Publication size in sheets2.3
Keywords in Polishuprawa borówki wysokiej, wartość odżywcza, projekcja finansowa
Keywords in Englishhighbush blueberry cultivation, nutritional value, financial projection
Abstract in PolishCelem pracy było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat perspektyw uprawy borówki wysokiej w Polsce z punktu widzenia uwarunkowań ekonomicznych oraz walorów żywieniowo-zdrowotnych tych owoców i możliwości ich wykorzystania w przetwórstwie. W Polsce występują korzystne dla uprawy borówki wysokiej warunki klimatyczne oraz glebowe. Jagody borówki wysokiej budzą coraz większe zainteresowanie wśród klientów ze względu na ich cenne składniki odżywcze (witamina C) oraz te, które decydują o jej właściwościach antyoksydacyjnych. Spożywanie owoców borówki wysokiej opóźnia procesy starzenia, poprawia pamięć i koncentrację, chroni przed chorobami nowotworowymi, zwiększa odporność organizmu na infekcje oraz poprawia funkcjonowanie układu zarówno krążenia, jak i moczowego. Owoce, jak na razie, stanowią przede wszystkim produkt delikatesowy, ale już na skalę przemysłową produkuje się nalewki z tego surowca, a sądząc po zwiększającym się z roku na rok areale uprawy borówki wysokiej, można mieć nadzieję, że wkrótce znajdzie ona swoje zastosowanie w produkcji dżemów. Aby jednak tak się stało, konieczne jest określenie efektywności plantacji borówki wysokiej i czasu zwrotu nakładów poniesionych w tym zakresie. Dlatego opracowano symulację efektu ekonomicznego uprawy borówki wysokiej na 4-hektarowej działce. Z przeprowadzonej autorskiej analizy wynika, że trzeba ponieść znaczne wydatki, zanim inwestycja zacznie przynosić spore zyski. Inwestycja zwraca się w 10-11 roku prowadzonej działalności.
DOIDOI:10.15611/nit.2017.2.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/51694
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Reszka_Lesiow_Monka_Uwarunkowania_ekonomiczne_uprawy_i_przetworstwa_owocow.pdf 641,12 KB
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back