Nowa ustawa o biegłych rewidentach i firmach audytorskich – wzmocnienie czy osłabienie rynku audytorskiego

Joanna Kogut

Abstract

The main purpose of this article is to introduce and evaluate planned changes in auditing in Poland, which are a result of passing a new Act on Auditors, Audit Companies and Public Oversight. This law is a requirement for the implementation of directive 2014/56/UE and ordinance 537/2014 to the Polish legal order. It repeals the current Act on Auditors, Entities Authorized to Audit Financial Statements and Public Oversight and introduces many changes in regulations of the audit market and auditors. Methods implemented in the solution of the presented research problem include the analysis of the content of legal acts (domestic and international) and literature on financial auditing, as well as comparative and inference methods. The new law for auditing is the most restrictive of all European countries and is controversial, especially in the audit environment. The article is an attempt to answer whether these solutions will improve the quality of audit and strengthen the audit market, or will lead to market collapse and consecutive amendment of the audit.
Author Joanna Kogut (EMaT / DFaA)
Joanna Kogut,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsNew Act on Auditors and Audit Companies − reinforcement or debilitation of audit market
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No503
Pages216-225
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishaudyt, biegły rewident, firma audytorska, nadzór publiczny, rewizja finansowa
Keywords in Englishaudit, professional auditor, audit firm, public oversight, financial revision
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie i ocena planowanych zmian w systemie rewizji finansowej w Polsce, wynikających z uchwalenia nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawa ta to wymóg wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/56/UE i rozporządzenia nr 537/2014. Uchyla ona dotychczas obowiązującą ustawę o biegłych rewidentach, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym i wprowadza wiele zmian w regulacjach rynku audytorskiego i biegłych rewidentów. Do rozwiązania przedstawionego problemu badawczego zastosowano metodę analizy aktów prawnych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych oraz literatury z zakresu rewizji finansowej, a także metody porównań i wnioskowania. Nowe regulacje prawne w zakresie rewizji finansowej są najbardziej restrykcyjne ze wszystkich krajów europejskich i budzą wiele kontrowersji, szczególnie w środowisku audytorskim. Zmiany te należy określić jako ewolucyjne i ocenić pozytywnie ze względu na ich wpływ na wzrost jakości badania sprawozdań finansowych, w szczególności JZP.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.503.19
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kogut_Nowa_Ustawa_o_Bieglych_Rewidentach_i_Firmach.pdf 336,52 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back