Krzyżówki drożdży browarniczych. Cz. 4. Przemysłowo użyteczne fenotypy krzyżówek międzygatunkowych

Joanna Harasym , Tomasz Podeszwa , Ludmiła Bogacz-Radomska

Abstract

Genomes and their function in newly created brewery yeast hybrids are still an area of intensive and pioneering research. The stability of the resulting hybridization genom is a key element for their further functioning. This feature depends not only on de novo hybrids creation technology, but also on environmental conditions in which they grow and develop
Author Joanna Harasym (EaE / IChaFT / DBaFA)
Joanna Harasym,,
- Department of Biotechnology and Food Analysis
, Tomasz Podeszwa (EaE / IChaFT / DBaFA)
Tomasz Podeszwa,,
- Department of Biotechnology and Food Analysis
, Ludmiła Bogacz-Radomska (EaE / IChaFT / DBaFA)
Ludmiła Bogacz-Radomska,,
- Department of Biotechnology and Food Analysis
Other language title versionsBrewing Yeasts Hybrids Part IV. Industrially useful Phenotypes of interspecific Hybrids
Journal seriesPrzemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, ISSN 0137-2645, e-ISSN 2449-9552, (B 5 pkt)
Issue year2018
No4
Pages42-44
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishkrzyżówki międzygatunkowe, drożdże browarnicze, spore-to-spore mating, rare mating, fuzja protoplastów, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces eubayanus, Saccharomyces kurdiazevii, Saccharomyces uvarum
Keywords in Englishinterspecific hybrid, brewer's yeast, spore-to-spore mating, rare mating, protoplast fusion, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces eubayanus, Saccharomyces kurdiazevii, Saccharomyces uvarum
Abstract in PolishGenomy i ich funkcjonowanie w nowo utworzonych krzyżówkach drożdży browarniczych stanowiąwciąż obszar intensywnych i pionierskich badań. Stabilność utworzonego w efekcie hybrydyzacji genomu jest kluczowym elementem dla dalszego funkcjonowania krzyżówek drożdży. Cecha ta zależna jest nie tylko od techniki pozyskiwania krzyżówek de novo, ale również od warunków środowiska, w jakich następuje ich dalszy wzrost i rozwój.
DOIDOI:10.15199/64.2018.4.5
Languagepl polski
File
Harasym_Podeszwa_Bogacz_Radomska_Krzyzowki_Drozdzy_Browarniczych_4.pdf 145,93 KB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back