Rola odwróconego kredytu hipotecznego w zabezpieczeniu emerytalnym

Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska

Abstract

Reverse mortgage is one of the possibilities for additional source of income for the elderly people. The introduction of this product to polish market enables conversion of the capital allocated in real estate (specially housing) into liquid financial resources. This is an important solution, taking into account the demographic situation in Poland (an aging society, low value of fertility rates, lengthening life expectancy, negative migration balance). The aim of the article is the assessment of the use of reverse mortgage as an additional pension security. Values of the fixed-term annuity from reverse mortgage were calculated for selected cities in Poland and in Europe. These payments were calculated for different periods of receiving payments. Life tables for both sexes together were used in calculations. Moreover the author calculated pension gap and assessed the usefulness of reverse mortgage as a pension security depending on the making an assumption
Author Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska (MISaF / IZF / KU)
Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska,,
- Katedra Ubezpieczeń
Other language title versionsThe role of a reverse mortgage in pension security
Journal seriesPraca i Zabezpieczenie Społeczne, ISSN 0032-6186, (B 8 pkt)
Issue year2015
No8 [CD]
Pages1-12
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzabezpieczenie emerytalne, stopa zastąpienia, odwrócony kredyt hipoteczny
Keywords in Englishpension security, replacement rate, reverse mortgage
Abstract in PolishOdwrócony kredyt hipoteczny to jedna z możliwości dodatkowego źródła dochodu dla osób starszych. Wprowadzenie tego produktu na rynek polski pozwala polskim emerytom na przekształcenie niepłynnego kapitału zakumulowanego w nieruchomości (w szczególności w nieruchomości mieszkaniowej) w płynne środki finansowe. Jest to ważne rozwiązanie, biorąc pod uwagę sytuację demograficzną Polski (starzejące się społeczeństwo, niski współczynnik dzietności, wydłużające się trwanie życia, ujemne saldo migracji). Celem artykułu jest ocena wykorzystania odwróconego kredytu hipotecznego jako dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego. Na potrzeby artykułu zostały policzone wartości dodatkowych świadczeń wypłacanych terminowo z umów odwróconego kredytu hipotecznego w wybranych miastach w Polsce oraz w wybranych miastach w Europie. Świadczenia zostały policzone dla różnych okresów otrzymywania świadczeń z wykorzystaniem tablic trwania życia dla obu płci łącznie. Policzona została także luka emerytalna, dzięki której dokonano oceny przydatności tego produktu jako formy zabezpieczenia emerytalnego w zależności od przyjętego wariantu
Languagepl polski
File
Kowalczyk-Rolczynska_Rola_odwroconego_kredytu.pdf 538,16 KB
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-07-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back