Doświadczenie użytkownika (UX) procesu dydaktycznego na przykładzie projektu "Innowacje rynkowe - projektowanie i wdrażanie"

Ryszard Kłeczek , Monika Hajdas , Sylwia Wrona

Abstract

The aim of the article is to explore and identify the categories of experiences of the students that participate in the innovative didactic process. The autors prepared the article on the basis of a quaitative study. The informants were participants in the innovative didactic processes in which lectures, exercises and students' work on project challanges formulated by enterprises cooperating in the project "Market innovations - design and implementation" were combined. The study used the critical incident technique (CIT).
Author Ryszard Kłeczek (ES / IM / DPM)
Ryszard Kłeczek,,
- Department of Principles of Marketing
, Monika Hajdas (ES / IM / DMM)
Monika Hajdas,,
- Department of Marketing Management
, Sylwia Wrona (ES / IM / DPM)
Sylwia Wrona,,
- Department of Principles of Marketing
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol2
No4 (375)
Pages262-371
Publication size in sheets5.45
Keywords in Polishdoświadczenia użytkownika, problemy skomplikowane, dydaktyka w szkole wyższej, innowacyjny model dydaktyczny, technika krytycznych przypadków
Keywords in Englishuser experience, UX, wicked problems, higher education, innovative didactic model, critical incident technique, CIT
Abstract in PolishCelem artykułu jest eksploracja i identyfikacja kategorii doświadczeń uczestników procesu dydaktycznego na podstawie innowacyjnego modelu dydaktycznego. Artykuł został przygotowany na podstawie badania jakościowego uczestników procesów dydaktycznych, łączących wykłady i ćwiczenia z pracami studentów nad wyzwaniami projektowymi sformułowanymi przez przedsiębiorstwa współpracujące w projekcie pt. "Innowacje rynkowe - projektowanie i wdrażanie". W badaniu wykorzystano technikę krytycznych przypadków (critical incident technique - CIT).
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back