Multidimensional comparative analysis of the European Union countries in the field of sustainable development

Tomasz Bartłomowicz , Katarzyna Cheba

Abstract

The subject of the study is a comparative analysis of the level of sustainable development of the European Union. The basis of the study was the data collected in the Eurostat database, which the European Commission uses to monitor the implementation of the objectives of EU Sustainable Development Strategy. In order to determine similarities and differences in the level of development of EU countries in the study area, a method of multidimensional scaling was used. The obtained results allowed to identify similar as well as different countries because of their designated sizes. There were also identified countries whose sustainability is the closest to the object of reference and those whose previous development is similar to antipattern. In the calculations the environment and packages of R program were used
Author Tomasz Bartłomowicz (EMaT / DEaCS / ZMiIE)
Tomasz Bartłomowicz,,
- Zakład Mikroekonometrii i Informatyki Ekonomicznej
, Katarzyna Cheba
Katarzyna Cheba,,
-
Other language title versionsWielowymiarowa analiza porównawcza państw Unii Europejskiej w obszarze zrównoważonego rozwoju
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No476
Pages118-126
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishEurostat, skalowanie wielowymiarowe, wskaźniki zrównoważonego rozwoju
Keywords in EnglishEurostat, multidimensional scaling, sustainable development indicators
Abstract in PolishPrzedmiotem pracy jest analiza porównawcza poziomu zrównoważonego rozwoju państw Unii Europejskiej. Podstawę badania stanowiły dane zgromadzone w bazie Eurostat, które przez Komisję Europejską wykorzystywane są do monitorowania realizacji celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE. W celu określenia podobieństw oraz różnic w poziomie rozwoju państw Unii w badanym obszarze wykorzystano metodę skalowania wielowymiarowego. Uzyskane wyniki pozwoliły na zidentyfikowanie krajów podobnych, jak i różniących się ze względu na wyznaczone wymiary. Zidentyfikowano również kraje, których zrównoważony rozwój jest najbliższy obiektowi wzorcowemu, oraz te, których dotychczasowy rozwój zbliżony jest do tzw. antywzorca. W obliczeniach wykorzystane zostało środowisko oraz pakiety programu R
DOIDOI:10.15611/pn.2017.476.11
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41754
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bartlomowicz_Multidimensional_comparative_analysis_of_the_european.pdf 460,5 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back