Perspektywa marketingowa w procesach kreowania innowacji

Magdalena Sobocińska

Abstract

The aim of the article is to show the importance of marketing in the processes of creating innovation. Considerations in the article will be conducted, on the one hand, in the context of changes in the marketing paradigm, and, on the other hand, from the perspective of evolution of innovation, which is expressed in the transition from supply innovation to demand innovation. These changes create new opportiunities for the consumer who becomes an active player taking part in innovation processes. This involves decision-makers in enterprises taking into accout the development trends of consumtion, including, inter alia, its virtualisation, presumption, and individualisation. These processes imply the exploration and implemetation of new models of creating innovation, reffering to customers' involvement. This is accompaines by the rapid development of information technology and the qualitative and quantitative marketing research methods which apply to variuos stages of the process of creating innovation. The article was based on studies of literature and analysis of research reports. Knowledge fo the role of marketing in the processes of creating innovation can be useful from the point of view of introduction of new and useful solutions for consumers at different stages of the process of managing customer value.
Author Magdalena Sobocińska (ES / IM / DMR)
Magdalena Sobocińska,,
- Department of Marketing Research
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol4
No375
Pages216-226
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinnowacje, marketing, konsument, technologie informacyjne
Keywords in Englishinnovation, marketing, consumer, information technologies
Abstract in PolishCelem artykułu jest ukazanie znaczenia marketingu w procesach kreowania innowacji. Rozważania w artykule będą z jednej strony prowadzone w kontekście zmian paradygmatu marketingu, a z drugiej ewolucji innowacji, która wyraża się w przechodzeniu od innowacji podażowych do innowacji popytowych. Przemiany te stwarzają nowe możliwościowi dla konsumenta, który staje się aktywnym podmiotem współuczestniczącym w procesach innowacyjnych. Wiąże się to z uwzględnieniem przez decydentów w przedsiębiorstwach kierunków rozwoju konsumpcji, a w tym m.in. jej wirtualizacji, prosumpcji oraz indywidualizacji. Procesy te implikują poszukiwanie i wdrażanie nowych modeli kreowania innowacji, odwołujących się do zaangażowania klientów. Towarzyszy temu dynamiczny rozwój technologii informacyjnych oraz jakościowych i ilościowych metod badań marketingowych, które znajdują zastosowania na poszczególnych etapach procesu kreowania innowacji. Artykuł został oparty na studiach literaturowych oraz analizie raportów badawczych. Wiedza o roli marketingu w procesach kreowania innowacji może być użyteczna z punktu widzenia wprowadzania nowych i użytecznych dla konsumentów rozwiązań na poszczególnych etapach procesu zarządzania wartością dla klienta.
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-08-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back