Badania empiryczne w pracach licencjackich i magisterskich z zakresu rachunkowości

Edward Nowak

Abstract

The paper refers to the issue of conducting empirical research in Bachelor’s and Master’s theses. An analysis of financial accounting data is conducted by students mainly in theses on Economic Analysis, especially Financial Analysis. Empirical data used in theses on Accounting can have the form of dynamic data, cross-sectional data or dynamic – crosssectional data. The type and scope of applied empirical data depends mainly on the objective of the research. It is important to apply a suitable procedure and data processing method. There occur significant differences between the research scope and empirical data analysis methods in Bachelor’s and Master’s theses. Empirical research cunducted in Master’s theses is considerably more advanced than those conducted in Bachelor’s theses
Autor Edward Nowak (ZIF / IR / KRC)
Edward Nowak
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Tytuł czasopisma/seriiFolia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, ISSN 2081-0644, e-ISSN 2300-5386, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr335 (87)2
Paginacja205-212
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimprace dyplomowe, rachunkowość, analiza danych, badania empiryczne, metody ilościowe
Słowa kluczowe w języku angielskimdiploma theses, accounting, data analysis, empirical research, quantitative methods
DOIDOI:10.21005/oe.2017.87.2.19
URL http://foliaoe.zut.edu.pl/Volume335(87)
Językpl polski
Plik
Nowak_Badania_empiryczne_w_pracach2017.pdf 128,19 KB
Punktacja (całkowita)9
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-09-19)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót