Wizualizacja danych i informacji jako narzędzie wspomagania audytu ryzyka

Beata Iwasieczko

Abstract

Purpose – The aim of the article is to indicate the possibility of using methods of data visualization and information in risk audit . Design/methodology/approach – The study of subject literature in the field of data visualization, methodol - ogy of non-financial reporting and risk audit constitutes the starting point of the discussion. The method of application was introduced by analogy and deductive method. Findings – Presented information forming the so-called. A risk thinking map for supporting environmental risk audit s. Originality/value – The fact of using data and information visualization methods is very important in terms of increasing the effectiveness of risk auditing while at the same time it determines the consistency of dis - closed non-financial information and presented in the financial data report s.
Author Beata Iwasieczko (MISaF / IR / KTRiAF)
Beata Iwasieczko,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No3/1(87)
Pages155-163
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish ryzyko, audyt ryzyka, ryzyko środowiskowe, wizualizacja danych i informacji
Keywords in Englishrisk, risk audit, environmental risk, visualization of data and information
Abstract in PolishCel – Celem artykułu jest wskazanie na możliwość wykorzystania metod wizualizacji danych i informacji w audycie ryzyka. Metodologia badania – Badanie literatury przedmiotu dotyczącej wizualizacji danych, metodyki sporządza - nia sprawozdań niefinansowych i audytu w zakresie ryzyka stanowi punkt wyjścia rozważań. Wykorzystano metodę wnioskowania przez analogię i metodę dedukcyjną . Wynik – Zaprezentowano informacje tworzące tzw. mapę myśli dla ryzyka w celu wspomagania audytu ryzyka na przykładzie ryzyka środowiskowego. Oryginalność/wartość Wykorzystanie metod wizualizacji danych i informacji jest bardzo istotne w aspek cie zwiększenia efektywności audytu ryzyka. Równocześnie determinuje to zwiększenie spójności ujawnia nych informacji niefinansowych i prezentowanych w sprawozdaniach danych finansowych.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.3.87/1-14
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/454/article/7426/
Languagepl polski
File
Iwasieczko_Wizualizacja_danych_i_informacji_jako.pdf 468,41 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back