Tendencje rozwoju systemów rachunkowości zarządczej

Edward Nowak

Abstract

Purpose – the paper presents the evolution of accounting management systems and the application of its instruments in the process of managing a modern company. Design/Methodology/Approach – literature studies and critical analysis of domestic and foreign publications on accounting management concepts and instruments. Findings – the study demonstrates that accounting management systems are subject to dynamic evolution in response to changes in company operating environment, both internal and external. Originality/ Value – the paper provides recommendations for instruments that best address the needs of accounting management at each stage of development and for various management purposes
Author Edward Nowak (MISaF / IR / KRC)
Edward Nowak,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 1733-2842, e-ISSN 2300-4460, (B 9 pkt)
Issue year2015
No77
Pages403-410
Keywords in Polishrachunkowość zarządcza, systemy rachunkowości zarządczej, zarządzanie kosztami, zarządzanie dokonaniami, zarządzanie ryzykiem
Keywords in Englishaccounting management, accounting management systems, cost management, performance-based management, risk management
Abstract in PolishCel – głównym celem artykułu jest ukazanie ewolucji systemów rachunkowości zarządczej oraz obszarów wykorzystania jej instrumentów w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami. Metodologia badania – aby zrealizować cel artykułu i dokonano krytycznego przeglądu literatury krajowej i zagranicznej poświęconej koncepcjom rachunkowości zarządczej i stosowanym instrumentom. Wynik – w artykule wykazano, że systemy rachunkowości zarządczej podlegają dynamicznemu rozwojowi wraz ze zmianami uwarunkowań działalności przedsiębiorstw, wewnętrznych i zewnętrznych. Oryginalność/Wartość – w artykule wskazano instrumenty dostosowane do celów rachunkowości zarządczej na poszczególnych stadiach jej rozwoju i różnych aktywności zarządczych
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.77-42
Languagepl polski
File
E.Nowak_Tendencje.pdf 215,55 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*8 (2020-07-02)
Additional fields
Tyt_nrRachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back