Ryzyko płynności i istota rynku płynnego

Agnieszka Katarzyna Sztukowska

Abstract

Almost every investment is fraught with many forms of risk. Some of them, such as liquidity risk, are often overlooked in analysis. The increase in investor awareness makes the portfolio of liquidity investments more attractive when selecting instruments for it. The publication aims to show the relationship between the rate of return and the liquidity of the instrument using Pearson’s linear correlation.
Author Agnieszka Katarzyna Sztukowska (WUE)
Agnieszka Katarzyna Sztukowska,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsRisk of liquidity and liquid market description
Pages39-44
Publication size in sheets0.5
Book Pauka Marek, Luty Piotr (eds.): Finanse, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-695-4, 60 p.
Pauka_Luty_Finanse_Debiuty_studenckie.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishrynek kapitałowy, płynność, instrumenty finansowe, rynek, giełdy
Keywords in Englishcapital market, liquidity, financial instrument, market, stocks
Abstract in PolishNiemal każda inwestycja obarczona jest wieloma formami ryzyka. Niektóre z nich, na przykład ryzyko płynności, są często pomijane w analizach. Wzrost świadomości wśród inwestorów sprawia, że podczas selekcji instrumentów do portfela coraz częściej rozpatrują oni cechy inwestycji w tym obszarze. Publikacja ma na celu ukazanie zależności między stopą zwrotu a płynnością instrumentu za pomocą korelacji liniowej Pearsona.
Languagepl polski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back