Ewolucja zakresu odpowiedzialności księgowych w Rosji

Joanna Koczar

Abstract

Abstract: Purpose – Critical analysis of the scope of accountants’ liability in the Russian commercial law. Research methodology – Analysis of the literature on the subject and legal acts, comparative analysis, logical reasoning. Findings – Article describes the scope of accountants’ liability for the accounting of a business entity and analyses the latest changes to the commercial law. Originality/value – Identification of the threats arising from changes to the commercial law.
Autor Joanna Koczar (ZIF / IR / KTRiAF)
Joanna Koczar
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Tytuł czasopisma/seriiFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Rok wydania2018
Nr4/1 (94)
Paginacja319-326
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimodpowiedzialność, księgowy, prawo bilansowe, prawo gospodarcze
Słowa kluczowe w języku angielskim liability, accountant, accounting law, commercial law
Streszczenie w języku polskimStreszczenie: Cel – Krytyczna analiza zakresu odpowiedzialności księgowych według rosyjskiego prawa gospodarczego. Metodologia badania – Analiza literatury przedmiotu oraz aktów prawnych, analiza porównawcza, wnioskowanie logiczne. Wynik – W artykule wskazano zakres odpowiedzialności księgowych za rachunkowość podmiotu gospodarczego oraz dokonano analizy najnowszych zmian prawa gospodarczego. Oryginalność/wartość – Wykazanie zagrożeń wynikających ze zmian prawa gospodarczego.
DOIDOI:10.18276/frfu.2018.94/1-28
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/894/article/12508/
Językpl polski
Plik
Koczar_Ewolucja_ zakresu_ odpowiedzialnosci_ ksiegowych2018.pdf 545,71 KB
Punktacja (całkowita)9
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 04-03-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 04-03-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót