Informacja relewantna w raportach niefinansowych

Beata Iwasieczko

Abstract

The purpose of the article is to indicate the need for data visualization, non-financial information contained in non-financial reports: social responsibility, sustainable development or integrated, to increase the relevance of narrative reports. On the basis of literature analysis in the field of data visualization, information and methodology of preparing non-financial reports, using the methods of inference: by analogy and deduction, the method of visualizing non-financial information in the form of maps of concepts was assessed. This form of visualization increases the relevance of narrative and descriptive information. At the same time, through the description of relationships, connections between data and information, their consistency is demonstrated, which increases the credibility of the disclosures
Author Beata Iwasieczko (MISaF / IR / KTRiAF)
Beata Iwasieczko,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Other language title versionsRelevant information in non-financial reports
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No11 [CD]
Pages181-190
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishraportowanie niefinansowe, wizualizacja danych i informacji, mapy pojęć
Keywords in Englishnon-financial reporting, data and information visualization, maps of concepts
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie na potrzebę wizualizacji danych, informacji niefinansowych, zawartych w raportach niefinansowych: społecznej odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju lub zintegrowanych, dla zwiększenia relewantności sprawozdań narracyjnych. Na podstawie analizy literatury w zakresie wizualizacji danych, informacji i metodyki sporządzania sprawozdań niefinansowych, przy wykorzystaniu metod wnioskowania: przez analogię i dedukcyjną, dokonano oceny metody wizualizacji informacji niefinansowych w formie map pojęć. Ta forma wizualizacji zwiększa relewantność informacji narracyjnych, opisowych. Równocześnie przez opis relacji, powiązań miedzy danymi, informacjami wykazuje się ich spójność, co zwiększa wiarygodność ujawnień
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back