The influence of personal allowance on financial situation of households and on public finance

Edyta Mazurek

Abstract

The amount of tax‐free personal allowance is one of the most significant parameters of income tax system in Poland. It has been equal PLN 3,089 unchanged since 2008 until 2016. The Constitutional Tribunal predicated that the regulation of the act on PIT specifying the amount of personal allowance violates the article 2 and the article 84 of the Constitution of the Republic of Poland as regards the lack of facility to provide a mechanism adjusting the amount of tax reduction, that would guarantee at least the minimum subsistence. At present its level is specified at the level of more than twofold personal allowance. Therefore, the tax system must be amended. This paper aims at a statistical comparative analysis of gains and losses expected for budgets of both taxpayers and government under prospective various tax systems scenarios. The statistical analysis considers fundamental characteristics of a tax system, i.e. average and marginal tax rates, and tax progression.
Author Edyta Mazurek (MISaF / IZM / KS)
Edyta Mazurek,,
- Katedra Statystyki
Other language title versionsWpływ kwoty dochodu wolnej od podatku na sytuację finansową gospodarstw domowych oraz państwa
Journal seriesPrace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Pragmata tes Oikonomias, ISSN 2300-2999, (B 8 pkt)
Issue year2017
Vol11
Pages157-170
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishkwota wolna od podatku, progresja, redystrybucja
Keywords in Englishpersonal allowance, progression, redistribution
Abstract in PolishJednym z ważniejszych parametrów systemu podatku dochodowego jest kwota wolna od podatku, która od 2008 r. do 2016 r. w Polsce nie uległa zmianie i wynosiła 3089 złotych. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o PIT wskazujący wysokość kwoty wolnej od podatku w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z art. 2 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie prawo określa minimum egzystencji na poziomie ponad dwukrotnie wyższym od obowiązującej kwoty wolnej od podatku. Konieczna jest zatem korekta systemu podatku dochodowego. Celem artykułu jest przeprowadzenie statystycznej analizy porównawczej strat i zysków zarówno dla budżetu podatników, jak i budżetu państwa, przy różnych scenariuszach proponowanego systemu podatkowego. W analizie statystycznej uwzględnione zostały podstawowe charakterystyki systemu podatkowego, jakiem jest średnia i krańcowa stopa podatkowa oraz progresja. Porównania natomiast dotyczą nowo proponowanych rozwiązań zmian w zakresie kwoty wolnej od podatku.
DOIDOI:10.16926/pto.2017.11.11
Languageen angielski
File
Mazurek_The_influence_of_personal_allowance.pdf 1,02 MB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-05-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back