Samoinicjowana ekspatriacja a makrotrendy kształtujące międzynarodowy rynek pracy

Gabriela Strzelec

Abstract

The globalized world economy requires more and more mobility and flexibility. More often, specialists are looking for international career opportunities, and employers are struggling with the problem of competency gaps. People with particularly sought-after knowledge and skills are finding it harder and harder to get a job. Demographic changes (including aging of societies), rapid development of communication technologies, modern technological solutions induce employees all over the world to deliberately give up permanent employment for more flexible forms of work, in particular self-initiated expatriation.
Author Gabriela Strzelec (WUE)
Gabriela Strzelec,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsSelf-initiated expatriates vs. macrotrends shaping international labor market
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No511
Pages237-245
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsamoinicjowana ekspatriacja, światowe trendy, międzynarodowy rynek pracy
Keywords in Englishself-initiated expatriates, global trends, international labor market
Abstract in PolishZglobalizowana gospodarka światowa wymaga coraz większej mobilności i elastyczności. Coraz częściej specjaliści szukają międzynarodowych możliwości robienia kariery, a pracodawcy borykają się z problemem luk kompetencyjnych. Coraz trudniej jest im pozyskać do pracy osoby o szczególnie poszukiwanej wiedzy i umiejętnościach. Zmiany demograficzne (w tym starzenie się społeczeństw), szybki rozwój technologii komunikacyjnych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych skłaniają pracowników na całym świecie do świadomej rezygnacji ze stałego zatrudnienia na rzecz bardziej elastycznych form pracy, w szczególności samoinicjowanej ekspatriacji (self-initiated expatriates).
DOIDOI:10.15611/pn.2018.511.21
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Strzelec_G_Samoinicjowana_Ekspatriacja_a_Markotrendy_Ksztaltujace_Miedzynarodowy_2018.pdf 1,16 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back