Shanghai Free Trade Zone: expectations and reality

Artur Klimek

Abstract

The paper presents the results of in-depth analysis of operations of Shanghai Free Trade Zone. The main goal is to provide insights into regulations introduced in the free trade zone and their impact on businesses investing there. Additionally, the author analyses changes to nationwide policies as a result of experimental solutions tested in the free trade zone. Qualitative analysis of legal acts and corporate events is applied. The main conclusion coming from the analysis is that the zone may be described as a moderate success mostly due to limited freedoms provided by the Chinese authorities. Positive element of introducing the free trade zones is confirmation of the right direction of reforms in China. However, very cautious execution of policies towards the zones may reduce the overall results to the economy. If the zones were established to test experimental policies, the decisions should be bolder.
Author Artur Klimek (ES / DIER)
Artur Klimek,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsSzanghajska Strefa Wolnego Handlu: oczekiwania i rzeczywistość
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No413
Pages31-39
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishSzanghajska Strefa Wolnego Handlu, liberalizacja, handel, inwestycje, Chiny.
Keywords in EnglishShanghai Free Trade Zone, liberalization, trade, investment, China
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki dogłębnej analizy działalności Szanghajskiej Strefy Wolnego Handlu. Głównym celem jest przedstawienie uwarunkowań prawnych wprowadzonych w strefie wolnego handlu oraz ich wpływ na przedsiębiorstwa podejmujące tam inwestycje. Dodatkowo, autor analizuje zmiany w polityce gospodarczej w skali narodowej w wyniku eksperymentalnych rozwiązań sprawdzonych w strefach wolnego handlu. Metodą badawczą zastosowaną w niniejszej pracy jest analiza jakościowa aktów prawnych i zdarzeń korporacyjnych. Główny wniosek brzmi następująco: szanghajska strefa jest umiarkowanym sukcesem głównie z powodu ograniczonych swobód ustanowionych przez władze chińskie. Pozytywnym elementem utworzenia strefy jest potwierdzenie właściwego kierunku reform w Chinach. Jednak bardzo ostrożna realizacja polityki wobec stref może zmniejszyć wyniki dla całej gospodarki. Jeśli strefy zostały utworzone w celu testowania polityki eksperymentalne, decyzje powinny być odważniejsze.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.413.03
URL http://direct.dbc.wroc.pl/publication/38152
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Klimek_Shanghai_trade_free_zone_expectations.pdf 304,62 KB
Score (nominal)10
Citation count*1 (2020-08-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back