Wrocław miastem odpornym na kryzys?

Katarzyna Miszczak

Abstract

The author attempts to answer the question whether Wrocław is the city resilient to crises. Therefore, the idea of urban resilience, its dimensions, features and determinants were presented, and then the specificity of the urban unit’s functioning in the (post)critical milieu was characterized. The research based on the analysis of statistical data and literature studies allowed for identifying the components of resilience of Wrocław: high level of social capital and networks of informal cooperation, quality of institutions, speed of decision making, macroeconomic stability, low unemployment rate, high qualifications of the population, modern infrastructure, business environment institutions (entrepreneurship incubators, science and technology parks), access to financial capital and anticipatory policy. Wrocław’s problems that require a holistic approach include improving public safety, modernizing public transport and increasing social activity of the population.
Author Katarzyna Miszczak (ES / DSEaLGA)
Katarzyna Miszczak,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Other language title versionsIs Wrocław a Resilient City?
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No490
Pages134-147
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishWrocław, rezyliencja (odporność) miejska, kryzys
Keywords in EnglishWrocław, urban resilience, crisis
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy Wrocław jest miastem odpornym na zdarzenia kryzysowe. W związku z powyższym przedstawiono ideę rezyliencji miejskiej, jej wymiary, cechy i uwarunkowania, a następnie scharakteryzowano specyfikę funkcjonowania jednostki miejskiej w środowisku (po)kryzysowym. Przeprowadzone badania oparte na analizie danych statystycznych oraz studiach literaturowych pozwoliły na identyfikację komponentów odporności Wrocławia, za które uznano: wysoki poziom kapitału społecznego oraz sieci nieformalnej współpracy, jakość instytucji, szybkość podejmowania decyzji, stabilność makroekonomiczną, niską stopę bezrobocia, wysokie kwalifikacje ludności, nowoczesną infrastrukturę, instytucje otoczenia biznesu (inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne), dostęp do kapitału finansowego oraz politykę antycypacyjną. Problemy Wrocławia, które wymagają kompleksowego podejścia, dotyczą poprawy bezpieczeństwa publicznego, modernizacji transportu publicznego i zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.490.12
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43950
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Miszczak_Wroclaw_miastem_odpornym_na_kryzys.pdf 429,08 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2020-07-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back