Współdzielenie i kokreacja jako przejawy nowych trendów w ekonomii

Maja Leszczyńska , Karol Łopaciński

Abstract

Modern economics is being shaped in the conditions of globalization, popularization of modern information and communication technologies as well as development of knowledge society. Interactions between market participants are changing, which, thanks to the possibilities of Internet and mobile technologies, are consolidating in borderless networks that have very often global reach. Network participants i.e. consumers, enterprices and organizations collectively generate added value through the exchange of goods and services, and collaborate according to models that have not been used until recently. This mainly concerns the phenomena of sharing and co-creation which sets the recent trends and directions of modern consumers behaviors. The purpose of the article is to characterize and compare these phenomena based on literature and examples of implementation of these concepts on the contemporary market.
Author Maja Leszczyńska (MISaF / IBI / DISD)
Maja Leszczyńska,,
- Department of Information Systems Design
, Karol Łopaciński (MISaF / IBI / DISD)
Karol Łopaciński,,
- Department of Information Systems Design
Other language title versionsSharing and co-creation as new trends in economy
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2017
No2 (44)
Pages72-81
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwspółdzielenie dóbr i usług, kokreacja, crowdsourcing
Keywords in Englishsharing of goods and services, co-creation, crowdsourcing
Abstract in PolishWspółczesna ekonomia kształtuje się w warunkach globalizacji, popularyzacji nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwoju społeczeństwa wiedzy. Zmieniają się interakcje między uczestnikami rynku, które dzięki możliwościom technologii internetowych i mobilnych przyjmują formy sieci o coraz większym, często globalnym zasięgu. Uczestnicy sieci, tj. konsumenci, przedsiębiorstwa i organizacje, wspólnie generują wartość dodaną przez wymianę dóbr i usług oraz współpracę, bazując na modelach, które jeszcze do niedawna nie były stosowane. W głównej mierze dotyczy to zjawisk współdzielenia i kokreacji, wyznaczających najnowsze trendy i kierunki zachowań rynkowych współczesnych konsumentów. Celem artykułu jest charakterystyka i porównanie współdzielenia i kokreacji na bazie analizy literatury oraz przykładów ich wdrażania na współczesnym rynku.
DOIDOI:10.15611/ie.2017.2.06
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/44033
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Leszczynska_Lopacinski_Wspoldzielenie_i_kokreacja_jako_przejawy_nowych.pdf 334,09 KB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back