Innowacje jako determinanty zmian w mieście

Andrzej Pawlik , Alicja Zakrzewska-Półtorak

Abstract

Cities have always been a magnet for those looking for job and better lives. The major reason is that the cities provide more favorable conditions for meeting many needs, including those related to work, education, health care, culture, leisure and security. The answer to these issues is the implementation of innovation and the change of approach to city management. It seems that in the future level of satisfying the needs of residents, the way the city functions will largely depend on new technologies. Therefore it is important to identify innovative implementation measures in the context of city functioning and to assess their impact on urban development and fulfilling population needs. The aim of the article is to identify innovative actions undertaken in the city and to determine its changes, which may be reflected in the concept of intelligent city. The descriptive method was used.
Author Andrzej Pawlik
Andrzej Pawlik,,
-
, Alicja Zakrzewska-Półtorak (ES / DSEaLGA)
Alicja Zakrzewska-Półtorak,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Other language title versionsInnovations as determinants of changes in the city
Journal seriesStudia i Materiały Miscellanea Oeconomicae, [Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach], ISSN 2081-2345, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol21
No2. T. 2
Pages59-70
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishinnowacje, innowacyjność, miasto, inteligentne miasto
Keywords in Englishinnovation, innovativeness, city, smart city
Abstract in PolishMiasta od zawsze były magnesem dla ludzi poszukujących pracy i lepszego życia. Zapewniają one bowiem korzystniejsze warunki zaspokojenia wielu potrzeb, w tym tych związanych z pracą, edukacją, opieką zdrowotną, kulturą, wypoczynkiem, bezpieczeństwem. Odpowiedzią na wskazane kwestie jest wdrażanie innowacji oraz zmiana podejścia do zarządzania miastem. Wydaje się, że w przyszłości poziom zaspokajania potrzeb mieszkańców, sposób funkcjonowania miasta będzie w dużej mierze zależny od nowych technologii. Dlatego też istotne jest identyfikowanie działań w zakresie wdrażania innowacji w kontekście funkcjonowania miasta i ocena ich wpływu na rozwój miasta i zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Celem artykułu jest identyfikacja działań o charakterze innowacyjnym podejmowanych w mieście i determinujących jego zmiany, których wyrazem może być koncepcja inteligentnego miasta. Wykorzystano metodę opisową.
URL http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/958_1_5_Andrzej_Pawlik__Alicja_Zakrzewska-P__torak.pdf
Languagepl polski
File
Pawlik_Zakrzewska-Poltorak_Innowacje_jako_determinanty.pdf 200,26 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back