Internal control as a source of information on corporate performance. Research on Polish micro,small and medium-sized companies

Joanna Dyczkowska , Tomasz Dyczkowski

Abstract

This paper analyses solutions regarding internal controls implemented in micro, small and medium-sized companies in Poland. The analysis is based on information derived from the study of 91 businesses from the MSME cluster. Firstly, the question of institutional solutions for internal control activities was addressed. Subsequently, the controlled areas of business and bottom-up transmission annuals used in the internal control system were identified. Finally, the problem of post-control back was examined. Despite the diversity in control models used in particular entities, it became identic that - in particular in the middle-sized class certain measures to improve quality of management information are taken. Such actions include: establishing units or posts specialising in international, monitoring such success factors of an organization as quality, profitability, and work organisation, as well as providing managerial staff with regular control reports. In smaller companies, in 'in, the effectiveness of internal control and its role in the managing process depends on the involvement of managers and company owners. Yet, in far too many companies control works in one way only, namely, "bottom-up". This results in information deficit on the part of employees and the ms which are controlled.
Autor Joanna Dyczkowska (ZIF / IR / KRC)
Joanna Dyczkowska
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
, Tomasz Dyczkowski (ZIF / IR / KRC)
Tomasz Dyczkowski
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (B 8 pkt)
Rok wydania2012
Tom68
Nr124
Paginacja45-62
Słowa kluczowe w języku polskimKontrola wewnętrzna, Mikroprzedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Raportowanie
Słowa kluczowe w języku angielskimInternal control, Micro-enterprise, Small business
Streszczenie w języku polskimW artykule dokonano analizy rozwiązań z zakresu kontroli wewnętrznej funkcjonujących w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce, na podstawie informacji uzyskanych z badania obejmującego 91 przedsiębiorstw sektora MSP. W pierwszej kolejności obserwacji poddano zakres instytucjonalizacji rozwiązań kontrolnych. Następnie scharakteryzowano obszary zadaniowe kontroli wewnętrznej oraz sposoby przekazywania informacji na potrzeby kontroli przez komórki niższych szczebli. W końcu zwrócono uwagę na przepływ informacji pokontrolnych w jednostce. Mimo zróżnicowania stosowanych rozwiązań, stwierdzono, że zwłaszcza w średnich przedsiębiorstwach podejmuje się działania poprawiające jakość informacji zarządczych, tworząc wyspecjalizowane działy i stanowiska, obejmując obserwacją takie czynniki sukcesu organizacji, jak jakość, ekonomiczność oraz organizacja pracy, a także wspierając kadrę kierowniczą jednostek regularnymi raportami kontrolnymi. Natomiast w organizacjach mniejszych skuteczność działań kontrolnych i zakres ich wsparcia na potrzeby zarządzania zależy od samych zarządzających i właścicieli. Wciąż jednak w zbyt wielu organizacjach kontrola ma charakter jednokierunkowy, nie przynosząc kontrolowanym osobom i zespołom informacji, które mogłyby usprawnić ich działania.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)8
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*1 (2020-10-28)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót