Innowacje marketingowe a problem marnowania żywności

Monika Hajdas

Abstract

The aim of the article is to highlight the scale of the problem of food waste, to explore the existing innovation typologies, to identify socio-cultural conditions contributing to food waste and to describe innovative activities of the Intermarche company addressing the problem of food waste. The article was based on literature studies, content analysis of ten most popular Polish culinary blogs and a case study. The obtained research results indicate that the scale and seriousness of the food waste problem does not correspond to the amount of scientific research on innovations that could contribute to the reduction of this phenomenon. Research has also indicated that potential opinion leaders – culinary bloggers basically do not address the problem of food waste. The case study of the Intermarche campaign, attempting to reduce food waste by encouraging consumers to purchase fruit and vegetables that do not meet modern aesthetic standards, indicates the innovative nature and high efficiency of such activities
Author Monika Hajdas (ES / IM / DMM)
Monika Hajdas,,
- Department of Marketing Management
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No2 (373)
Pages178-186
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmarnowanie żywności, typy innowacji, innowacje marketingowe, innowacje radykalne, innowacje znaczenia
Keywords in Englishfood waste, types of innovation, marketing innovation, radical innovation, innovation of meaning
Abstract in PolishCelem artykułu jest naświetlenie skali problemu marnowania żywności, eksploracja istniejących typologii innowacji, próba identyfikacji uwarunkowań socjo-kulturowych przyczyniających się do marnowania żywności oraz opis innowacyjnych działań przedsiębiorstwa Intermarche. Artykuł powstał na podstawie studiów literaturowych, analizy treści dziesięciu najpopularniejszych polskich blogów kulinarnych oraz studium przypadku. Uzyskane wyniki badań wskazują, że skala i powaga problemu marnowania żywności nie koresponduje z liczbą badań naukowych nad innowacjami, które mogłyby przyczyniać się do ograniczenia tego zjawiska. Badania wskazały także, iż potencjalni liderzy opinii – blogerzy kulinarni w zasadzie nie podejmują tematu problemu marnowania żywności. Analiza kampanii Intermarche, będącej próbą ograniczenia marnowania żywności poprzez zachęcenie konsumentów do nabywania owoców i warzyw nie spełniających współczesnych norm estetycznych wskazuje na innowacyjny charakter oraz wysoką skuteczność takich działań
URL http://ibrkk.pl/pliki/hw/archiwum/handel_wew_2-2018.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back