Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze pracowniczym – zatrudnianie pracowników w formach niestandardowych

Dominika Bąk-Grabowska

Abstract

The article discusses problems of non-standard employment forms in business practice in the context of assumptions of Corporate Social Responsibility conception. The author focused on two selected assumptions of Corporate Social Responsibility. Enterprises should use solutions in accordance with: legal standards and interests of internal stakeholders (employees). In the analysis the case study method was used. As a result of the considerations the matrix was suggested, which is useful to categorize employment forms due to the two highlighted criteria.
Author Dominika Bąk-Grabowska (ES / DEaOE)
Dominika Bąk-Grabowska,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Other language title versionsCorporate Social Responsibility in the labour area – non-standard employment forms
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No516
Pages9-18
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspołeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie zasobami ludzkimi, pracownicy, formy zatrudnienia, studium przypadków
Keywords in EnglishCorporate Social Responsibility, human resources management, employees, employment forms, case study
Abstract in PolishW opracowaniu dokonano analizy zjawiska wykorzystywania niestandardowych form zatrudnienia w praktyce gospodarczej w kontekście założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Skoncentrowano się na dwóch kryteriach odpowiedzialności społecznej: kryterium stosowania przez przedsiębiorstwa rozwiązań zgodnych z normami prawnymi i kryterium spełniania oczekiwań wewnętrznych interesariuszy pracowników. W analizie posłużono się metodą studium przypadków. W efekcie rozważań zaproponowano macierz służącą kategoryzacji form zatrudnienia ze względu na dwa wyróżnione kryteria.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.516.01
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bak-Grabowska_Spoleczna_odpowiedzialnosc_biznesu_w_obszarze_pracowniczym.pdf 910,84 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back