Opcje walutowe a optymalizowanie ryzyka walutowego w przedsiębiorstwie

Katarzyna Wróblewska

Abstract

Modern companies that want to be reckoned on the foreign markets, increase the international cooperation, which exposes them to the currency risk. Therefore, they use more and more often some tools to protect against the exposure to the currency risk. One of these tools are the derivative instruments, namely the currency options. The aim of this article is to show the essence of the currency risk and to present the currency options as an instrument to optimize the currency risk. The author used the method of critical analysis of literature and some simple graphical methods illustrating the studied phenomenon
Author Katarzyna Wróblewska (EMaT)
Katarzyna Wróblewska,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No343
Pages134-148
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishryzyko walutowe, zarządzanie ryzykiem, opcje walutowe
Keywords in Englishexchange rate risk, risk management, currency options
Abstract in PolishWspółczesne przedsiębiorstwa, które chcą się liczyć na zagranicznych rynkach, zwiększają współpracę międzynarodową, przez co są narażone na ryzyko walutowe. Dlatego też coraz częściej posługują się narzędziami służącymi zabezpieczeniu ekspozycji na takie ryzyko. Jednymi z takich narzędzi są instrumenty pochodne, a dokładniej opcje walutowe. Celem artykułu jest ukazanie istoty ryzyka walutowego oraz przedstawienie opcji walutowych jako instrumentu służącego do optymalizowania ryzyka walutowego. Autorka posłużyła się metodą krytycznej analizy literatury oraz prostymi metodami graficznymi obrazującymi badane zjawisko
URL https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/biezace-numery/2017/2017/se-34318-w-druku.html
Languagepl polski
File
Wroblewska_Opcje_ walutowe_ a_ optymalizowanie2017.pdf 371,15 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-10-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 05-10-2018, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back