Wdrażanie modeli doskonałości w przedsiębiorstwach MŚP

Joanna Martusewicz

Abstract

ince the bestselling book T.J. Peters and R.H. Waterman [1982] excellence is a recurring theme in theoretical considerations and practical solutions within the field of management interest. The main reason for selecting the EFQM model for analysis is that it is one of the more well-known models of excellence in Europe that helps contemporary organizations measure, anticipate, monitor the needs and interests of stakeholders, and track the performance of other organizations. The implementation of the model in enterprises involves specific difficulties that have been gathered and presented on the basis of independent research carried out worldwide and described in the literature
Author Joanna Martusewicz (MISaF / IOaM / KPSZ)
Joanna Martusewicz,,
- Katedra Projektowania Systemów Zarządzania
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Issue year2017
No114
Pages335-345
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmodel doskonałości, EFQM, MSP, doskonałość
Keywords in Englishmodel of excellence, EFQM, SMEs, excellence
Abstract in Polish Od czasu bestsellerowej książki T.J. Petersa i R.H. Watermana[1982] doskonałość jest powracającym motywem w rozważaniach teoretycznych i praktycznych rozwiązaniach mieszczących się w polu zainteresowania zarządzania. Głównym powodem wyboru modelu EFQM do analizy jest fakt, iż jest to jeden z bardziej znanych modeli doskonałości w Europie, który pomaga współczesnym organizacjom mierzyć, przewidywać, monitorować potrzeby i wymagania zainteresowanych stron oraz śledzić dokonania innych organizacji. Wdrożenie modelu w przedsiębiors twach wiąże się określonymi trudnościami, które zostały zebrały i przedstawione na podstawie niezależnych od siebie badań przeprowadzonych na świecie a opisanych w literaturze
DOIDOI:10.29119/1641-3466.2017.114.25
URL http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.114.25
Languagepl polski
File
Martusewicz_Wdrazanie_ modeli_doskonalosci2017.pdf 185,32 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back