Restrykcyjność sektora usług biznesowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Magdalena Myszkowska

Abstract

The paper addresses the problem of regulations and provisions which restrict trade and investments in the business services sector within the countries of the Visegrad Group (V4). This is a significant issue on account of the growing role of business services as a key component of modern economies, as well as due to the fact that the position of V4 countries continues to strengthen on the global map of critical locations for this type of services. The research was carried out with the use of a descriptive method, on the basis of a data analysis of current regulations and provisions impacting international trade in services and restrictiveness indicators, originating from the new OECD Services Trade Restrictiveness Index database. The elaboration constitutes a contribution to further research on the relationship between the restrictiveness of service policy and international flows of services and goods
Author Magdalena Myszkowska (ES / DIER)
Magdalena Myszkowska,,
- Department of International Economic Relations
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol6
No4
Pages7-24
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishhandel usługami, restrykcje w handlu usługami, usługi biznesowe, Grupa Wyszehradzka
Keywords in Englishservices trade, services trade restrictions, business services, the Visegrad Group
Abstract in PolishW artykule podjęto problem regulacji i przepisów ograniczających handel i inwestycje w sektorze usług biznesowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4). Jest to istotne zagadnienie ze względu na rosnącą rolę usług biznesowych jako ważnego komponentu nowoczesnych gospodarek, a także na umacniającą się pozycję krajów V4 na globalnej mapie czołowych lokalizacji tego rodzaju usług. Badanie przeprowadzono, posługując się metodą opisową, na podstawie analizy informacji dotyczących aktualnych środków oddziałujących na międzynarodowy handel usługami oraz wskaźników restrykcyjności pochodzących z nowej bazy OECD Services Trade Restrictiveness Index. Opracowanie jest przyczynkiem do dalszych badań nad relacją między restrykcyjnością polityki usługowej a międzynarodowymi przepływami usług i towarów
DOIDOI:10.18559/SOEP.2018.4.1
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202018/01_myszkowska.pdf
Languagepl polski
File
Myszkowska_Restrykcyjnosc_sektora_uslug.pdf 539,12 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back