Wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości w łańcuchach dostaw – studia przypadków

Natalia Szozda

Abstract

New technologies have a huge impact on the way how the companies communicate and interact with each other. In industry, we can observe an increasing use of automation, processing and exchange of data, cyber-physical systems, the Internet of Things and cloud technology. What is also interesting is the issue of Augmented Reality, which is a technology allowing the imposition of the additional virtual information on the actual image. However, does the AR technology have an impact on the conduct of business and development of modern supply chains? The aim of the article is to show the possibilities of using the Augmented Reality technology in the management of global supply chains. On the example of the European supply chains, the article will show the ability to use the AR in the major supply chain processes, i.e. customer relationship management, customer service or production flow management.
Author Natalia Szozda (MISaF / IZM / KL)
Natalia Szozda,,
- Katedra Logistyki
Other language title versionsApplication of Augmented Reality in the supply chain – case studies
Journal seriesNauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2017
No2 (31)
Pages47-54
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishłańcuch dostaw, zarządzanie procesami, rozszerzona rzeczywistość, nowe technologie
Keywords in Englishsupply chain, process management, Augmented Reality, new technologies
Abstract in PolishNowe technologie wywierają ogromny wpływ na sposób komunikacji i interakcji między przedsiębiorstwami. W przemyśle obserwuje się coraz powszechniejsze wykorzystanie automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych, także w chmurze, systemów cyberfizycznych oraz Internetu rzeczy. Ciekawe jest także zagadnienie rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality – AR), technologii, która pozwala na nałożenie na rzeczywisty obraz dodatkowej, wirtualnej informacji. Czy jednak technologia AR ma wpływ na prowadzenie biznesu i kształtowanie współczesnych łańcuchów dostaw? Celem artykułu jest określenie wpływu, jaki technologia rozszerzonej rzeczywistości wywiera na funkcjonowanie globalnych łańcuchów dostaw. Na wybranych przykładach zostanie ukazane znacznie AR w kontekście głównych procesów łańcucha dostaw, tj. zarządzania relacjami z klientami, obsługi klienta, realizacji zamówień, zarządzania zwrotami czy też zarządzania przepływami w procesie produkcji.
DOIDOI:10.15611/noz.2017.2.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/45290
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Szozda_Wykorzystanie_rozszerzonej_rzeczywistosci_w_lancuchach.pdf 564,22 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back